Subsidies

1595 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

  Financiële ondersteuning van projecten die van belang zijn voor mensen en/of dier. Het gaat hierbij met name om projecten gericht op mensen uit een kansarme omgeving of maatschappelijke werkinstellingen, organisaties die zich bezighouden met gezondheidszorg en welzijn, ouderenzorg, cultureel en kunsthistorisch erfgoed, restauratie van monumenten, dieren, natuur en milieu en kleinere...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van natuurbehoud, natuurontwikkeling en in het bijzonder natuureducatie binnen Nederland

  Het fonds steunt projecten op het terrein van welzijn, leefbaarheid en natuureducatie en natuurbehoud. Het afgelopen jaar is er bijna 35.000 euro subsidie verstrekt. Voor op de natuur gerichte projecten geldt Nederland als werkgebied. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 3. Subsidies

  Subsidie voor abortusklinieken

  Subsidie voor wettelijk erkende abortusklinieken voor het verrichten van een zwangerschapsafbreking met inbegrip van overtijdbehandelingen....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten van maatschappelijk nut in de stad Utrecht en omgeving

  Subsidie voor voor projecten op het gebied van de ouderen- en jongerenzorg, noodhulp en op het gebied van het renoveren en conserveren van woningen en gebouwen met een sociaal-culturele bestemming. ...

 5. Subsidies

  Subsidie voor zorgprofessionals en onderzoekers

  Subsidie voor onderzoekers en zorgprofessionals om voor onderzoek gebruik te maken van bestaande al beschikbare data op het gebied van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De subsidie kan worden aangevraagd vanuit een zorginstelling of onderzoeksinstelling en is interessant voor zorgprofessionals die naast hun werk als professional geïnteresseerd zijn in het doen van...

 6. Subsidies

  Subsidie goede voorbeelden zorg

  Subsidie voor het goed beschrijven van praktijkvoorbeelden van goede zorg op de werkvloer die navolging verdient binnen en buiten de eigen regio of organisatie. Omdat het in de verpleging en verzorging ontbreekt aan goed beschreven voorbeelden richt deze subsidie zich op het adequaat en volledig beschrijven van door verpleegkundigen en verzorgenden ontwikkelde praktijkvoorbeelden. De subsidie...

 7. Subsidies

  Subsidie onderzoek kunst zorg

  Subsidie voor onderzoek naar de werkzame elementen en effecten van kunst binnen de langdurige zorg met als uiteindelijk doel de inzet van kunstinitiatieven in de langdurige zorg- en ondersteuningssector te verduurzamen. Het onderzoek moet gericht zijn op bestaande kunstinitiatieven. De subsidie kan worden aangevraagd door universiteiten en hogescholen, eventueel in samenwerking met...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. ontwikkelingswerk, kansarmen, cultuur en muziek

  Subsidie voor meerjarige humanitaire projecten in ontwikkelingslanden en voor kleinschalige organisaties in Noord-Holland met projecten gericht op het verbeteren van het welzijn van kansarmen en van de sociale cohesie van de samenleving. Daarnaast is er in beperkte mate subsidie beschikbaar voor kleinschalige culturele en muzikale projecten in Noord-Holland. Per jaar is er ca. 1.500.000 euro...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale en culturele instellingen, gericht op jongeren

  Financiële ondersteuning voor sociale en culturele instellingen die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren tot 25 jaar, die in maatschappelijk opzicht hulp kunnen gebruiken. De donatiebedragen variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor archieven en bibliotheken

  Subsidie voor projecten gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren op het gebied van archieven, bibliotheken en informatiedienstverlening....

Pagina's