Subsidies

1702 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van leef– en ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, waaronder Armenië, Tanzania, Indonesië en Nepal. Nadruk op eenmalige activiteiten die niet door de overheid worden gesubsidieerd. Per jaar is er ca. € 60.103 subsidie beschikbaar. Per project bedraagt de subsidie ergens tussen de € 500 en € 41.000....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor mensenrechten en klimaat

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van mensenrechten en klimaat. Hierbij heeft het fonds met name de focus op projecten die gericht zijn op vrijheid en gelijkheid tussen mensen en het recht op vrije meningsuiting en projecten die oplossingen bieden in klimaatuitdagingen. Hierbij heeft het fonds bijzondere aandacht voor projecten die zich richten op energietransitie en...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in Groningen, Friesland of Drenthe. In het verleden zijn o.a. festivals, concerten, kunstenaars, musea, hospices, toneel, theater en dorpshuizen gesubsidieerd. Per jaar is er ca. € 143.070 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. onderzoek, ontwikkelingswerk en natuur

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van geneeskunde, de monumentenzorg, stadsbehoud en -leefbaarheid, natuurbeleid en het bestrijden van dierenleed. Per jaar is er ca. € 30.000 subsdie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele, maatschappelijke wetenschappelijke instellingen, en instellingen op het gebied van de volksgezondheid

  Financiële ondersteuning van algemeen nut beogende instellingen en culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke instellingen en organisaties op het gebied van de volksgezondheid. De organisatie richt zich op de allerarmsten in o.a. Albanië en Afrika, maar ook op projecten in Nederland, bijvoorbeeld lokale kerken, vluchtelingen en studenten. Per jaar is er ca. € 58.945 subsidie beschikbaar....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor conservering en restauratie van boek en werken op papier, perkament en papyrus

  Subsidie voor de conservering en restauratie van boek en werken op papier, perkament en papyrus, die boektechnisch, wetenschappelijk, kunstzinnig, historisch of anderszins van belang zijn door bibliotheken, musea, archieven, overheidscollecties en stichtingen op gebied van cultureel erfgoed. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 en kan schriftelijk worden aagevraagd....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van o.a. cultuur, gezondheidszorg, natuur en vluchtelingen werk

  Subsidiemogelijkheid voor organisaties en projecten op het gebied van cultuur, gezondheidszorg, natuurbescherming, vluchtelingenwerk, algemene zorg in kansarme landen en algemene zorg in het algemeen. Per jaar verstrekt het fonds ca. € 255.000 subsidie, vooral aan cultuur en algemene zorg. De subsidie per aanvraag is erg verschillend, variërend van € 500 tot € 165.000 per aanvraag....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen

  Het verlenen van financiële steun aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Per jaar is er ca. € 446.989 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het welzijn van dieren

  Financiële ondersteuning voor projecten die zich vooral richten op kinderen en het welzijn van dieren. Ondersteunende organisaties zijn o.a. actief op het gebied van natuurbescherming, dierenbescherming, kinderbescherming, mensen in nood, aids, kinderen en kanker. Per jaar is er ca. € 42.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail of schriftelijk aanvragen....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie lokale vervoersprojecten

  Subsidie voor projecten die op basis van vrijwilligerswerk lokaal personenvervoer organiseren in gebieden met geen of weinig openbaar vervoer. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals stichtingen e verenigingen, die deze lokale vervoersprojecten organiseren. Belangrijke uitgangspunten zijn dat het project door de lokale gemeenschap gedragen moet worden,...

Pagina's