Subsidies

1551 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende internetprojecten

  Subsidie voor vernieuwde internetprojecten die maatschappelijke meerwaarde hebben. Het kan hierbij gaan om vernieuwde projecten in de idee-fase of om projecten met aantoonbare potentie, gesteund door een proof of concept. Afhankelijk van de fase van je internetproject bedraagt de subsidie tussen de 10.000 en 75.000. In de idee-fase kun je ook als particulier subsidie aanvragen. Voor de...

 2. Subsidies

  Subsidie voor onderzoek op het gebied van (top)sport en bewegen

  Subsidie om met praktijkgericht onderzoek en data science impact te realiseren voor de sport en beweegpraktijk. De subsidie bedraagt minimaal 500.000 euro en maximaal 750.000 euro. Aanvragen is mogelijk voor samenwerkingsverbanden tussen universiteit, hogeschool, sport- of zorgorganisaties en bedrijven, lagere overheden en/of andere maatschappelijke organisaties....

 3. Subsidies

  Subsidie voor een klimaatbestendige woonomgeving

  Subsidie voor goede ideeën om je buurt, wijk, straat, gebouw of perceel klimaatbestendiger te maken, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van waterdoorlatende terreinverharding, aanleg van waterbergende of groene daken, aanleggen van klimaatadaptieve (school)pleinen of het plaatsen van regentonnen. De subsidie kan worden aangevraagd door bewoners, verenigingen, organisaties en bedrijven....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren

  Subsidie voor organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren (van 2 tot 18 jaar) voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is. Het fonds zal zich voor maximaal drie jaar verbinden aan een project....

 5. Subsidies

  Subsidie voor waterbewustzijn en een betere beleving van water

  Subsidie voor initiatieven gericht op het genieten van water, waarbij deze initiatieven leiden tot een beter waterbewustzijn bij bewoners. Verdeling van de subsidie zal plaatsvinden in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Per gehonoreerde aanvraag wordt 50% van de werkelijk gemaakte kosten gesubsidieerd, met een maximum van € 10.000 aan subsidie. Je kunt de subsidie aanvragen via een...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op het stimuleren van bewegen en sporten

  Het fonds kent vier keer per jaar financiële donaties toe aan instellingen van amateurniveau en zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van sport en bewegen en actief zijn in het werkgebied van het fonds (Noord-Holland). Hierbij is er een verschil in algemene donaties tot 15.000 euro, en bijzondere donaties vanaf 15.000 euro....

 7. Subsidies

  Subsidie voor aanbieders van zorg of ondersteuning samen met inkopers hiervan

  Subsidie om ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuiswonen de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van e-health. De subsidie kan voor drie jaar worden verstrekt. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van aanbieder(s) van zorg of ondersteuning en inkoper hiervan, waarbij de aanvraag gericht...

 8. Subsidies

  Subsidie voor plan van aanpak lerarentekort

  Subsidie voor de uitvoering van een plan van aanpak gericht op het wegwerken van het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs. Voor 2019 is er in totaal 9 miljoen euro beschikbaar, gelijk verdeeld over het primair onderwijs en voortgezet onderwijs....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op blinden en slechtzienden

  Financiële ondersteuning van innovatieve projecten die zich richten op mensen die slechtziend of blind zijn....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor concerten, voorstellingen en concoursen

  Subsidie voor organisaties die hoofdzakelijk gericht zijn op het realiseren van eigen voorstellingen of concerten, zoals muziek- en theatergroepen, ensembles en dansgroepen. De subsidie is bestemd voor personeelskosten, voorbereidings- en uitvoeringskosten, marketing en publiciteit en bureau en huisvestingskosten. Per aanvraagronde is er 775.000 euro beschikbaar....

Pagina's