Subsidies

1586 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie sportorganisaties

  Subsidie voor organisaties die als eerste aanspreekpunt erkend worden binnen een kanssport, kernsport of speerpuntsport, voor het opstellen van een organisatieplan. De subsidie is afhankelijk van de sport. Voor de paardensport is bijvoorbeeld 300.00 euro beschikbaar, voor handboogschieten 21.000....

 2. Subsidies

  Subsidie planten bomen

  Subsidie voor de aanplant van nieuwe bomen ter bevordering van de inheemse biodiversiteit, leefbaarheid en CO2-reductie. Je kunt de subsidie online aanvragen. De subsidie bedraagt 25.000 tot  125.000 euro per aanvraag. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier....

 3. Subsidies

  Subsidie voor gezondheidswetenschappers

  Subsidie voor onderzoekers voor het ontwikkelen van onderzoeksmethoden die op korte tot middellange termijn passend bewijs kunnen leveren voor de effectiviteit van e-health programma’s en toepassingen voor preventie. Belangrijk is dat er hierbij inbreng wordt gevraagd door de ontwikkelaars en eindgebruikers van deze e-health programma’s. De subsidie bedraagt maximaal 160.000 euro. Je kunt de...

 4. Subsidies

  Subsidie voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders

  Subsidie voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders, gericht op het verbeteren van integrale (specialistische) zorg en (specialistische) begeleiding voor mensen met verward gedrag. Er is een startsubsidie beschikbaar om een integraal aanbod van begeleiding en behandeling van mensen met verward gedrag op te zetten, én er is subsidie beschikbaar voor de uitvoering van een nieuw of...

 5. Subsidies, Prijzen

  Subsidie voor herstel biodiversiteit

  Subsidie voor projecten die aantoonbaar bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit in een specifiek gebied en de verbinding tussen boeren en burgers bevorderen. Eén van de belangrijke voorwaarden van deze subsidie is dat de aanvraag moet worden ingediend door een samenwerkingsverband van een of meerdere boer(en) en burgers. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro, en kan worden gebruikt...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor welzijn, cultuur, onderwijs, dierenwelzijn en gezondheidszorg

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van cultuur, educatie, natuur en dierenwelzijn in Nederland. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per organisatie/project, waarbij het fonds probeert je binnen twee maanden uitsluitsel te geven over je aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 7. Subsidies

  Vierjarige exploitatiesubsidie voor organisaties op het gebied van professionele kunsten

  Vierjarige exploitatiesubsidie gericht op het ontwikkelen, produceren of presenteren van professionele kunsten van hoog artistieke niveau in de periode 2021 tot 2024. De activiteiten moeten regionaal, nationaal of internationaal van betekenis zijn. De subsidie is afhankelijk van de activiteiten, maar bedraagt per aanvraag maximaal 651.000 tot 1.426.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen...

 8. Subsidies

  Subsidie voor congressen, stages en proefschriften

  Subsidie voor buitenlandse stages, drukkosten van proefschriften of congresbezoek in relatie tot parkinson. Het toegekende subsidiebedrag is mede afhankelijk van de aanvraag zelf en van het totale aantal gehonoreerde aanvragen. De subsidie varieert van maximaal 500 euro voor congresbezoek en 750 euro voor een proefschrift, tot maximaal 1000 euro voor een buitenlandse stage. Je kunt de subsidie...

 9. Subsidies

  Subsidie voor onderzoeksprojecten die bijdragen aan meer kennis over het ontstaan van de ziekte van Parkinson

  Subsidie voor onderzoeksprojecten die bijdragen aan meer kennis over het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Je onderzoekproject moet betrekking hebben op de oorzaak, remming en genezing, parkinsonismen, (para-)medische behandelingen, aanvullende therapieën óf voeding en beweging in relatie tot parkinson. De subsidie bedraagt maximaal 40.000 euro per project, waarbij er voor het eerst dit...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beeldende kunstenaars met een achtergrond als vluchteling

  Subsidie om beeldend kunstenaars met een vluchtelingverleden de mogelijkheid te bieden een kunstenaarspraktijk in Nederland op te bouwen. De subsidie bedraagt 19.000 euro, en is bestemd voor de ontwikkeling en presentatie van nieuw werk. Daarnaast ontvangt men ondersteuning in de vorm van een mentortraject. Je kunt de subsidie online aanvragen....

Pagina's