Subsidies

1720 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor bedrijven die bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in ontwikkelingslanden

  Internationale subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden die bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen. Bijvoorbeeld omdat dat project bijdraagt aan het creëren van volwaardige banen of...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sterk maken van vrouwen in sociaal en economisch opzicht en voor klimaatrechtvaardigheid

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die aansluiten bij de focus van het fonds. Je kunt subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sterk maken van vrouwen in sociaal en...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek beheer van natuurterreinen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek in en beheer van natuurterreinen. Het fonds ondersteunt bij voorkeur wetenschappelijke projecten die meerdere jaren duren, maar er moet in ieder geval een...

 4. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten en organisaties op het gebied van natuur, landschap en erfgoed

  Subsidie voor aanleg, herstel en herinrichting van kleine landschapselementen, beheer van natuurterreinen en landschapselementen en natuur- en landschapseducatie in Overijssel, de Achterhoek en...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor feminisme

  Subsidie voor feministisch activisme in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten. Het fonds steunt groepen of projecten die geleid worden door vrouwen, meiden, trans...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden, en het verstrekken van subsidie aan organisaties op het gebied van milieu en mensenrechten

  Het financieel steunen van projecten in ontwikkelingslanden die een integrale aanpak hebben van de bestaande problematiek alsmede het steunen van organisaties op het gebied van milieu en mensenrechten...

 7. Subsidies

  Subsidie archeologie en erfgoed

  Subsidie voor projecten gericht op het behoud van het klein erfgoed, het uitdragen van de cultuurhistorische betekenis hiervan en/of het zichtbaar en publiekstoegankelijk maken van archeologie. Het te...

 8. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor redden of verzorging van dieren

  Internationale subsidie voor organisaties die plannen hebben of bezig zijn met projecten om dieren te redden of te verzorgen of bewustwording te creëren om de manier waarop dieren worden behandeld te...

 9. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor eigenaren kerken, ook herbestemming kerken

  Subsidie voor het in stand houden van kerken door restauratie of herbestemming al dan niet in combinatie met het verbeteren van de duurzaamheid of toegankelijkheid. Bij herbestemming van de kerk moet...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van zieken, bejaarden en alleenstaanden

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van zieken, bejaarden en alleenstaanden in de regio Zuid-Kennerland. Daarnaast is er max. 10% van het jaarbudget beschikbaar voor projecten in...