Subsidies

1775 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen, Microkrediet

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning gericht op mensen in een kansarme situatie, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden, alsmede het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van kwetsbare kinderen en gezinnen, kunst en cultuur, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, ontwikkelingssamenwerking, noodhulp, micro-financiering of een een combinatie hiervan. Per jaar is er ca. 30...

 2. Subsidies

  Subsidie hogescholen voor onderzoek naar o.a. open teeltsystemen, nieuwe eiwitbronnen, voedselsystemen, voedselproductie en duurzame verdienmodellen

  Subsidie voor hogescholen voor maatschappelijk relevant onderzoek binnen het groene domein. De uitvoering van de projecten is niet exclusief voorbehouden aan de vier ‘groene hogescholen’. Je kunt subsidie aanvragen voor onderzoek naar regeneratieve open teeltsystemen, nieuwe eiwitbronnen, kennis voor verdienvermogen, internationale voedselsystemen en duurzame lokale voedselproductie. Per...

 3. Subsidies

  Subsidie voor grensverleggend gezondheidsonderzoek

  Subsidie voor samenwerkingsverbanden van onderzoekers uit twee of meerdere vakgebieden samen te brengen om zo excellente team science te bevorderen die leidt tot innovatieve (grensverleggende) wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het terrein van gezondheidsonderzoek. De subsidie kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers. De maximaal aan...

 4. Subsidies

  Subsidie voor innovatieve projecten die bijdragen aan een of meer transities

  Subsidie voor het doorontwikkelen van een innovatief idee tot een innovatief product, innovatief procedé of een innovatieve dienst, die een bijdrage levert aan één of meerdere transities van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen of van zorg naar positieve gezondheid. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten, tot...

 5. Subsidies

  Subsidie kunstaanbieders en uitvoerders kunstenaars op het gebied van podiumkunst, exposities en community art

  Subsidie voor kunstaanbieders en uitvoerend kunstenaars voor culturele activiteiten culturele activiteit op het gebied van podiumkunst, expositie of community art, die al dan niet tegen betaling toegankelijk is voor publiek. Per aanvrager wordt eenmaal subsidie verstrekt op grond van deze regeling. De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 7.500....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Financieel onderstenen van maatschappelijke organisaties in Nederland, bij voorkeur in Limburg die voor hun functioneren erg afhankelijk zij van de inzet van vrijwilligers. Voorbeelden van ondersteunde projecten zijn o.a. maatschappelijke projecten in de zorg, een project tegen eenzaamheid, een inloophuis voor mensen met kanker, familieopvang van ernstig zieke kinderen, vakanties voor...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van dementie, psycho-geriatrische aandoening en/of niet aangeboren hersenletsel

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht het door muziek verbeteren van de levenskwaliteit van de kwetsbare medemens met een psycho-geriatrische aandoening en/of niet aangeboren hersenletsel, dan wel een neurocognitieve stoornis. De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties op het gebied van zorg, welzijn en/of maatschappelijke participatie. Je kunt de subsidie...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ouderen, waaronder in de laatste levensfase

  Subsidies voor organisaties en projecten op het gebied van ouderen en ouderenzorg, waaronder het verzorgen van personen in de laatste levensfase. Per jaar is er ca. 45.000 euro beschikbaar voor het ondersteunen van organisaties en projecten....

 9. Subsidies

  Subsidie toerisme

  Projectsubsidie voor organisaties en projecten met een toeristisch oogmerk die bijdragen aan zaken als vaker en verder fietsen, duurzame mobiliteit, sport, recreatie en water- en groenbeleving, digitale vindbaarheid en beleving van toeristisch aanbod of bestemmingen, beleving en behoud van erfgoed, visitormanagement en sterke en vitale kernen en steden. De subsidie kan worden verstrekt aan...

 10. Subsidies

  Subsidie organisatiekosten evenement

  Subsidie voor de organisator van een evenement dat gepland staat in de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. Uit de subsidie kunnen de projectkosten worden betaald die toe te rekenen zijn aan het organiseren van het evenement. De subsidie wordt alleen uitbetaald wanneer het evenement door de overheid wordt verboden door coronamaatregelen. Je kunt de subsidie aanvragen voor...

Pagina's