Subsidie voor eigentijdse kunst, zowel beeldende kunst als podiumkunst

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor projecten op het gebied van eigentijdse kunst, zowel beeldende kunst als podiumkunsten, met een bovenregionale uitstraling. Het is in ieder geval belangrijk dat je project onderscheidend is, actueel en relevant binnen het bestaande aanbod. Daarnaast heeft het fonds een zekere voorkeur voor projecten die gericht zijn op het naar een hoger niveau brengen van talenten/jonge makers op het gebied van kunst. Per jaar is er ca. € 752.062 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor projecten op het gebied van eigentijdse kunst, zowel beeldende kunst als podiumkunsten met een bovenregionale uitstraling.

Het fonds vindt het van belang om aan artistieke vernieuwing en kwaliteit bij te dragen en in het bijzonder aan het bevorderen van talentontwikkeling.

We beoordelen op:

Werkgebied

Provincies Groningen en Drenthe.

Voorwaarden

Een project moet o.a. aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Een project moet voortkomen uit en/of plaatsvinden in de provincies Groningen en Drenthe of in ieder geval direct ten goede komen aan dit werkgebied
 • De aanvraag dient minimaal vier maanden voor de start van het project ingediend te zijn en het project mag niet reeds gestart of gerealiseerd zijn op het moment dat de stichting nog een beslissing moet nemen
 • Een project moet draagvlak hebben, bij voorkeur wordt een project door meerdere partijen ondersteund, waarbij een evenwichtige verdeling bestaat tussen eigen inkomsten en bijdragen van fondsen, overheden en bedrijven. Van de aanvrager wordt verwacht dat deze ook actief andere fondsen of sponsoren benadert
 • Er moet een inzichtelijke kostenbegroting van het project zijn en de kosten moeten reëel en noodzakelijk zijn. Tevens is een dekkingsplan noodzakelijk waarin aannemelijk moet worden gemaakt dat een en ander niet of niet geheel kan worden gefinancierd uit eigen middelen

Beoordelingscriteria
Het fonds zal de aanvragen o.a. op onderstaande punten beoordelen.

 • Publieksbereik: er moet sprake zijn van bovenregionale uitstraling
 • Artistieke vernieuwing: het project is onderscheidend, actueel en relevant binnen het bestaande aanbod
 • Kwaliteit: uit het projectplan blijkt artistieke, professionele en zakelijke kwaliteit
 • Talentontwikkeling: gericht op het naar een hoger niveau brengen van talenten/jonge makers op het gebied van kunst

Subsidie

Per jaar is er ca. € 752.062 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Via een online aanvraagformulier (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand