Nieuwe subsidie voor sportverenigingen, stichtingen, sportscholen, zwembaden, bedrijven en patiëntgroepen

Sportverenigingen, stichtingen, sportscholen, zwembaden, bedrijven en patiëntgroepen of -platforms die zich inzetten voor het in beweging krijgen én houden van mensen met een hersenaandoening kunnen t/m 8 november een subsidieaanvraag indienen. Het kan hierbij gaan om het vernieuwen, versterken en/of verbeteren van het aanbod. De aanvrager(s) kunnen ook meerdere organisaties zijn die hun krachten willen bundelen om meer impact te genereren. Er kan een bedrag van maximaal €5.000 worden aangevraagd.

Subsidie voor een inclusief sport- en beweegaanbod voor mensen met een hersenaandoening

Bewegen is voor mensen met een hersenaandoening van belang. Het heeft positieve effecten op de gezondheid – zowel fysiek als mentaal – en het helpt om herstel te bevorderen. Daarnaast heeft sport en beweging ook een positieve invloed op de sociale contacten van mensen. Door te sporten raken mensen meer betrokken bij de samenleving en neemt het welzijn toe. 

Ondanks deze voordelen is het voor mensen met een hersenaandoening niet vanzelfsprekend om te sporten of bewegen. De vele prikkels door drukte en geluid maken de drempel om te gaan sporten hoog of ze vinden niet de juiste begeleiding. Het verstrekkende fonds wil daarom een groter aanbod van toegankelijk en/of prikkel-vriendelijk sporten en bewegen stimuleren d.m.v. deze subsidie. 

Brede doelgroep

De subsidie kan door een brede doelgroep worden aangevraagd. Sportverenigingen, stichtingen, sportscholen, zwembaden, bedrijven en patiëntgroepen of -platforms die zich inzetten voor het in beweging krijgen én houden van mensen met een hersenaandoening kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van het fonds.

De aanvrager:

 • Is een (informele) vereniging, coöperatie, stichting, overheidsinstelling of bedrijf; en
 • Staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; en
 • Heeft een maatschappelijk of sociaal doel en streeft geen politieke of religieuze doelstellingen na;
 • Kan ook worden gevormd door meerdere organisaties die hun krachten willen bundelen om meer impact te genereren. Hiervoor is een ondertekende intentieverklaring van het samenwerkingsverband nodig

Meer informatie

Meer informatie of aanvragen

Andere subsidies en fondsen op het gebied van sport en recreatie

Is deze subsidie niet helemaal relevant voor je organisatie of project? Hieronder alvast een overzicht met andere subsidies en fondsen op het gebied van sport en recreatie.

 • Subsidie voor behoud van de Zeeuwse cultuur, Zeeuwse cultureel erfgoed en de Zeeuwse gemeenschap

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op het behoud van de Zeeuwse cultuur, Zeeuwse cultureel erfgoed en de Zeeuwse gemeenschap. Ook is er subsidie mogelijk voor projecten die...
 • Subsidie Nederlands muziekauteursrecht

  In het verleden werd door het fonds incidenteel subsidie gegeven aan externe activiteiten. Door een geleidelijke verandering in de opdracht van het fonds is de nadruk komen te liggen op eigen...
 • Subsidie voor goede doelen met direct lokale impact

  Subsidie voor voor breed scala van goede doelen en liefdadigheidsinstellingen met een directe lokale impact. Het fonds focust hierbij op goede doelen of liefdadigheidsinstellingen die hun oorsprong...
 • Subsidie voor ANBI's, SBBI's en liefdadige, culturele, sociale en wetenschappelijke instellingen en projecten

  Subsidie voor liefdadige, culturele, sociale en wetenschappelijke instellingen, algemeen nut beogende en sociaal belang behartigende instellingen. Er is o.a. subsidie beschikbaar voor organisaties en...
 • Sponsoring van projecten gerelateerd aan o.a. water, milieu, oceaan, strand en kunst

  Sponsoring van projecten gerelateerd aan water. Projecten kunnen liggen op het gebied van wetenschap, techniek, kunst, sport of ontwikkelingswerk. Andere kernwaarden die de sponsor graag wil uitdragen...
 • Toon meer resultaten