Sport recreatie en evenementen

Nieuwe subsidie voor sportverenigingen, stichtingen, sportscholen, zwembaden, bedrijven en patiëntgroepen

Sportverenigingen, stichtingen, sportscholen, zwembaden, bedrijven en patiëntgroepen of -platforms die zich inzetten voor het in beweging krijgen én houden van mensen met een hersenaandoening kunnen t/m 8 november een subsidieaanvraag indienen. Het kan hierbij gaan om het vernieuwen, versterken en/of verbeteren van het aanbod. De aanvrager(s) kunnen ook meerdere organisaties zijn die hun krachten willen bundelen om meer impact te genereren. Er kan een bedrag van maximaal €5.000 worden aangevraagd.

Subsidie voor een inclusief sport- en beweegaanbod voor mensen met een hersenaandoening

Bewegen is voor mensen met een hersenaandoening van belang. Het heeft positieve effecten op de gezondheid – zowel fysiek als mentaal – en het helpt om herstel te bevorderen. Daarnaast heeft sport en beweging ook een positieve invloed op de sociale contacten van mensen. Door te sporten raken mensen meer betrokken bij de samenleving en neemt het welzijn toe. 

Ondanks deze voordelen is het voor mensen met een hersenaandoening niet vanzelfsprekend om te sporten of bewegen. De vele prikkels door drukte en geluid maken de drempel om te gaan sporten hoog of ze vinden niet de juiste begeleiding. Het verstrekkende fonds wil daarom een groter aanbod van toegankelijk en/of prikkel-vriendelijk sporten en bewegen stimuleren d.m.v. deze subsidie. 

Brede doelgroep

De subsidie kan door een brede doelgroep worden aangevraagd. Sportverenigingen, stichtingen, sportscholen, zwembaden, bedrijven en patiëntgroepen of -platforms die zich inzetten voor het in beweging krijgen én houden van mensen met een hersenaandoening kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van het fonds.

De aanvrager:

  • Is een (informele) vereniging, coöperatie, stichting, overheidsinstelling of bedrijf; en
  • Staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; en
  • Heeft een maatschappelijk of sociaal doel en streeft geen politieke of religieuze doelstellingen na;
  • Kan ook worden gevormd door meerdere organisaties die hun krachten willen bundelen om meer impact te genereren. Hiervoor is een ondertekende intentieverklaring van het samenwerkingsverband nodig

Meer informatie

Meer informatie of aanvragen

Andere subsidies en fondsen op het gebied van sport en recreatie

Is deze subsidie niet helemaal relevant voor je organisatie of project? Hieronder alvast een overzicht met andere subsidies en fondsen op het gebied van sport en recreatie.

Gerelateerde fondsen en subsidies