Subsidie voor sportverenigingen, stichtingen, sportscholen, zwembaden, bedrijven en patiëntgroepen

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor sportverenigingen, stichtingen, sportscholen, zwembaden, bedrijven en patiëntgroepen of -platforms voor projecten die mensen met een hersenaandoening weer in beweging te krijgen en te houden. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld aangepaste trainingen, prikkelvriendelijk sporten in de sportschool, sport- of beweeggroep voor mensen met prikkelverwerkingsproblemen, maatjesprojecten, yoga of bijvoorbeeld samenwerkingsprojecten met regionale partijen. Er kan een bedrag van maximaal €5.000 worden aangevraagd, of maximaal €10.000 als twee organisaties samen de aanvraag doen. Je kunt de subsidie via een aanvraagformulier aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Weergaven regeling.

Doelgroep

Sportverenigingen, stichtingen, sportscholen, zwembaden, bedrijven en patiëntgroepen of -platforms die zich inzetten voor het in beweging krijgen én houden van mensen met een hersenaandoening kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van het fonds.

Het kan hierbij gaan om het vernieuwen, versterken en/of verbeteren van het aanbod. De aanvrager(s) kunnen ook meerdere organisaties zijn die hun krachten willen bundelen om meer impact te genereren. 

De aanvrager:

 • Is een (informele) vereniging, coöperatie, stichting, overheidsinstelling of bedrijf; en
 • Staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; en
 • Heeft een maatschappelijk of sociaal doel en streeft geen politieke of religieuze doelstellingen na;
 • Kan ook worden gevormd door meerdere organisaties die hun krachten willen bundelen om meer impact te genereren. Hiervoor is een ondertekende intentieverklaring van het samenwerkingsverband nodig

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

 • De aangevraagde bijdrage bedraagt maximaal € 5.000 (inclusief BTW) per aanvraag
  • Als er twee organisaties samen een aanvraag doen kan er maximaal €10.000 aangevraagd worden
  • De organisatie die de subsidie ontvangt is zelf verantwoordelijk voor de fiscale en administratieve verplichtingen in verband met de subsidie
 • Daar waar drie of meer organisaties willen samenwerken: neem dan met het fonds contact op om te bespreken hoe je de samenwerking kunnen vormgeven
 • Er is een concreet plan voor de financiering van het project:
  • Maximaal 25% van de begroting is voor de aanschaf van hulpmiddelen, materiaal of noodzakelijke aanpassingen die benodigd zijn voor de uitvoer van het project en/of om drempels weg te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een traplift of aanpassingen op het gebied van prikkelvriendelijkheid (bv. dimmen van licht of geluid) of aanpassingen aan een sportrolstoel
  • Deze subsidie mag een deelfinanciering zijn
 • Er is een tijdspad/planning beschreven met concrete stappen
 • Er is specifieke aandacht voor de communicatie om vraag en aanbod goed te matchen
 • Er is aandacht voor het borgen en/of opnemen in het vaste aanbod van het project/activiteit in de toekomst
 • Het project is binnen 12 maanden na toekenning van de subsidie toegankelijk voor de doelgroep
 • De bijdrage kan maximaal 2 jaar aan dezelfde organisatie (of bundeling van organisaties) worden toegekend
 • De bijdrage komt ten goede aan een project en is niet bedoeld om (structurele) exploitatiekosten of lopende schulden of juridische zaken van de organisatie te dekken of af te wikkelen

Restricties

Het project mag niet:

 • Ten gunste komen van een individu
 • Enkel en alleen bestaan uit de volledig bekostiging van (hulp)middelen of scholing, zoals een duofiets of een opleiding;

Subsidie

Er kan een bedrag van maximaal €5.000 worden aangevraagd, of maximaal €10.000 als twee organisaties samen de aanvraag doen.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode (zie links)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand