Stappenplan fondsenwerving: Stap 3, Zorg voor draagvlak

Het is, ongeacht je keuze voor een eenmalige actie of voor een meer structurele vorm van fondsenwerving, van groot belang dat de fondsenwerving gedragen wordt door je achterban, de medewerkers van de organisatie of de leden van je vereniging. Dat geldt met name als je met de fondsenwerving ook de betrokkenheid van die achterban wilt bevorderen, de interne samenhang binnen de organisatie wilt versterken en mogelijk iets van “company pride” wilt doen ontstaan.

Betrek je medewerkers bij de fondsenwerving

Draagvlak is ook van belang als je je campagne niet zelf ontwikkelt, maar laat ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren door een extern bureau. JeUw medewerkers moeten echt je “mede werkers” zijn en niet je “tegen werkers”. Zij moeten zich voor de fondsenwerving willen inzetten, wellicht ook in hun vrije tijd. Zij moeten bereid zijn om als ambassadeurs op te treden en mee te helpen bij het zoeken naar sponsors en donateurs.

Dat gebeurt alleen als zij volledig achter de fondsenwerving staan. Als zij het een goede zaak vinden dat hun instelling zich daar sterk voor maakt. Betrek dus je medewerkers zoveel mogelijk, ook al in de voorbereidingsfase. Geef hen een stem in de voorbereidingen en de uitwerking en uitvoering van de acties.

Schenk daarbij extra aandacht aan de critici. Betrek hen, informeer en motiveer hen, leg uit waarom en waarvoor u met fondsenwerving wilt beginnen.

Communiceer met je achterban

Communiceer intensief met je achterban. Een belangrijke taak van bestuur en directie. Communiceer, leg uit, motiveer.

Een voorbeeld hoe het niet moet, uit het leven gegrepen
Een directeur van een instelling was erg enthousiast over de kansen die fondsenwerving hem bood om een lang gekoesterde wens in de instelling waar te maken. Hij besteedde veel tijd, ook vrije tijd, aan de diverse acties die hij ontwikkelde en bouwde een groot netwerk in de regio op.

Regelmatig verscheen zijn naam en foto in de media. En de fondsenwerving verliep succesvol. Het resultaat mocht er zijn. De directeur trots, maar werd al snel met de beide benen op de grond gezet door de kritiek die hij van zijn medewerkers kreeg. Hij was te veel op eigen roem uit, was een ijdeltuit die graag in de krant kwam en kon zijn tijd beter besteden aan andere problemen in de instelling.

Hij was vergeten de medewerkers bij de fondsenwerving te betrekken en was er zonder meer vanuit gegaan dat die wel positief zouden staan tegenover zijn inspanningen. Dat bleek een verkeerde inschatting te zijn.

Een ding moet duidelijk zijn: ga niet naar “buiten” als je intern nog onvoldoende draagvlak hebt.

Bovenstaande informatie komt uit het Handboek Fondsenwerving. Wanneer je effectief aan de slag wilt met fondsenwerving kan het interessant zijn het Handboek Fondsenwerving te bestellen.

Info en bestellen Handboek Fondsenwerving

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!
  • Eenvoudige navigatie: Vind moeiteloos je weg door meer dan 4000 regelingen met ons intuïtieve platform.
  • Real-time alerts: Mis nooit meer een kans met onze gepersonaliseerde meldingen.
  • Effectief beheer: Houd subsidies en fondsen overzichtelijk bij met je eigen dashboard.

Word nu lid

Je bent al lid voor slechts € 33,- per maand!