Stappenplan fondsenwerving: Stap 4, Concretiseer het doel

Je gaat nu het doel of de doelen wat preciezer bepalen. Waarvoor ga je werven? Bij een eenmalige campagne is vaak al vanaf het begin dat doel bekend. Het is immers de aanleiding van de fondsenwerving. Bij meer structurele meerjarige fondsenwerving is dat in de beginfase vaak minder helder. Dan gaat het om doelstellingen als het bieden van naschoolse opvang voor kinderen uit achterstandsgezinnen, het bieden van recreatiemogelijkheden voor inwoners van het verzorgingshuis, e.d. 

De algemeen geformuleerde doelen moeten in deze stap worden uitgewerkt in meer concrete doelen. Het gaat dan nog niet om het definitief vaststellen van dat doel of die doelen, maar meer om het losweken van ideeën erover. Zoek naar concrete, ambitieuze en haalbare projecten, projecten die sympathie oproepen en daardoor steunwaardig zullen zijn.

Diverse methodes

Om die ideeën naar boven te krijgen zijn er diverse methodes:

  • Richt een “denktank” op van mensen waarvan je verwacht dat ze die ideeën hebben.
  • Ga een middag “op de hei” met sleutelfiguren uit je organisatie en organiseer een brainstorm.
  • Interview, eventueel at random, een aantal medewerkers en vraag om suggesties.
  • Betrek vooral ook je doelgroep (de patiënten van uw zorginstelling, de leerlingen van een school en hun ouders, de cliënten van je welzijnsinstelling, de leden van je vereniging, etc).
  • Plaats een ideeënbus.
  • Organiseer een prijsvraag.
  • Nodig via je personeelsblad je medewerkers uit om suggesties en ideeën in te sturen.

Hopelijk heb je aan het eind van deze fase een lange lijst met voorstellen en ideeën. Die zul je waarschijnlijk wel wat moeten indikken.
Selecteer de meest passende en op het eerste gezicht haalbare. Werk deze daarna uit. In deze fase uiteraard nog globaal. Wat zijn de financiële, organisatorische en eventueel bouwkundige consequenties? Kun je daar een inschatting van maken? Probeer dan te komen tot een keuze voor een beperkt aantal doelen. Drie tot vijf is voldoende.

Prioriteitenlijst

Mogelijk zijn er veel waardevolle suggesties en ideeën naar voren gekomen. Misschien wil je ze allemaal wel realiseren, maar kan dat niet in één keer. Geen probleem als je structureel met fondsenwerving aan de gang gaat.
Maak dan een prioriteitenlijstje waarin je meerdere projecten opneemt die je echter niet allemaal tegelijk, maar ná elkaar gaat realiseren. Meerdere acties dus. Zet die uit in een tijdplan. Wanneer wil je wat realiseren?

Deelprojecten

Het kan ook zijn dat er een erg omvangrijk en ambitieus project naar voren is gekomen, te omvangrijk om in één keer te realiseren. Kijk dan eens of je het totale project niet kunt opdelen in “hapklare brokken”, deelprojecten dus die je achter elkaar gaat realiseren, maar wél als één project presenteert.

Je moet zien te voorkomen dat bij je sponsors of donateurs een vorm van geefmoeheid gaat ontstaan. Zoiets als: “Ze moeten nu niet bezig blijven. Ik wil ook wel eens aan een ander doel geven”. Een kwestie van communiceren en van plannen van je acties. Als je dat goed doet en je “gevers” betrekt bij de vorderingen van het project, kan het ook leiden tot een langdurende relatie met hen.

Tip
Stel vooraf een tijdslimiet aan je campagne om te voorkomen dat ze te lang gaat duren en de aandacht en de animo ervoor gaat wegzakken.

Bovenstaande informatie komt uit het Handboek Fondsenwerving. Wanneer je effectief aan de slag wilt met fondsenwerving kan het interessant zijn het Handboek Fondsenwerving te bestellen.

Info en bestellen Handboek Fondsenwerving

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden