Geven door duurzame relaties

Al ruim 150 jaar zet de Dierenbescherming zich op veel verschillende vlakken in voor het welzijn van dieren. Voldoende steun is hiervoor uiteraard noodzakelijk. Annelie Lochtenbergh, teamleider Fondsenwerving van de Dierenbescherming, vertelt hoe de vereniging aan financiële steun komt én hoe zij zorgt dat deze steun blijft.

Tekst: Iris Hilferink
Foto: Clara Mazel

Nalatenschappen

De Dierenbescherming heeft als vereniging een ledenbestand dat zeer belangrijk is voor de inkomsten, toch vormt dit niet het grootste aandeel. “Meer dan de helft van onze inkomsten bestaat uit nalatenschappen,” vertelt Annelie. “We bestaan natuurlijk al heel lang waardoor dit zo is gegroeid. Daarnaast hebben mensen die iets willen nalaten meestal geen kinderen, maar vaak wel een huisdier. Hierdoor kiezen ze ons als goed doel om hun erfenis aan te geven.” 

Maar inkomsten uit nalatenschappen zijn lastig te plannen en gelukkig vormen het contributiegeld van leden en giften van donateurs ook een grote inkomstenbron; zo’n 30 procent van de jaarlijkse opbrengst van 25 miljoen euro. Ook komt er ieder jaar nog 1 miljoen euro binnen uit de collecte, 1,8 miljoen van de Nationale Postcode Loterij en een klein deel uit het bedrijfsleven en vermogensfondsen. “En mensen denken vaak dat de Dierenbescherming een instituut is zoals de Kinderbescherming, dat door de overheid wordt gefinancierd, maar wij krijgen bijna geen subsidies.” 

Verhalen

De Dierenbescherming zet zich op verschillende manieren in voor het welzijn van dieren in Nederland, er zijn dan ook veel momenten waarop mensen met de vereniging in contact komen, bijvoorbeeld door een keertje bellen met de dierenambulance of door een dier uit een asiel te halen. “Van deze mensen weten we dat ze betrokken zijn bij dierenwelzijn, dus benaderen we speciaal deze groep met de vraag om lid te worden,” legt Annelie uit. “We hebben een tijdje aan straatwerving gedaan, maar omdat we daar niet specifiek dierenliefhebbers aanspraken, merkten we dat velen van hen snel weer opzegden. Deze aanpak werkt veel beter.” 

De afdeling Fondsenwerving besteedt ook speciale aandacht aan de nalatenschappen. Volgens Annelie is het erg belangrijk dat mensen weten wat er na hun overlijden precies met hun geld gebeurt. “We vertellen deze verhalen, bijvoorbeeld over een viool van een wereldberoemde vioolbouwer die voor veel geld is geveild en dat met dit geld onder andere een nieuwe dierenambulance kan worden aangeschaft, of over een hond van een overleden persoon die een goed nieuw huisje krijgt.” In haar communicatie in nieuwsbrieven, op televisie en online laat de Dierenbescherming sowieso altijd de oplossing zien van het probleem. “We willen mensen inspireren met het verhaal van de dieren en hun redders, zoals de inspecteur die een nest met puppy’s vindt of een gepassioneerde Beter Leven boer. Dit zijn allemaal echte en persoonlijke verhalen, en we maken hierbij ook geregeld gebruik van videocontent.”

Relatie

Zijn mensen lid geworden of hebben ze aangegeven hun erfenis na te laten aan de vereniging, dan zorgt de Dierenbescherming ervoor dat er een duurzame relatie wordt opgebouwd. “Bij mensen die een erfenis willen nalaten stopt het contact niet meteen nadat het testament is opgemaakt, we gaan daarna nog regelmatig op bezoek,” vertelt Annelie. “En nieuwe leden krijgen bij ons een welkomsttraject dat 1,5 jaar duurt, dit bestaat uit onder andere een welkomstfilmpje en informatie over wat wij doen en wat wij voor hen kunnen betekenen.” 

“We proberen er ook achter te komen of de nieuwe leden meer geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld dieren in de bio-industrie, in het wild levende dieren of ons inspectiewerk. Daar stemmen we de nieuwsbrieven dan weer op af.” Daarnaast wil de Dierenbescherming laten zien dat mensen zelf ook iets kunnen doen. “We willen dat mensen voelen dat we het samendoen en ook de mogelijkheid bieden om zelf een dierenbeschermer te zijn, bijvoorbeeld als vrijwilliger op de dierenambulance.” 

Campagnes

Het onder de aandacht brengen van de problematiek is voor de vereniging nooit een probleem. “Helaas is er constant weer dierenleed in het nieuws en blijft ons werk actueel. Daar kunnen we met campagnes wel weer op inspelen en op die manier het publiek en de politiek beïnvloeden,” legt Annelie uit. “Zo hebben we een tijdje geleden een guerrilla-actie opgezet waarbij het publiek aan de hand van tijdelijke verkeersborden bewust werd gemaakt van het afschieten van zwerfkatten. Toen we bekendmaakten dat wij achter de verkeersborden zaten, konden mensen een petitie tekenen,” legt Annelie uit. “Deze petitie met 137.000 handtekeningen leidde tot een motie in de Tweede Kamer.”

Annelie is trots op het nieuwe crowdfundingsplatform dat de Dierenbescherming recent heeft opgezet. “Hierop staan concrete projecten die mensen kunnen steunen, zoals een nieuwe behandeltafel van 2000 euro voor in een dierenasiel. Mensen die een gift geven weten direct waar het naartoe gaat en kunnen ook zien wanneer het doel bereikt is.” Ook is de vereniging bezig met het opzetten van een groot nieuw evenement. “Dit event hebben we nog nooit eerder gedaan, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. We hopen hiermee nog meer mensen te betrekken en te overtuigen ons te steunen in de hulp aan dieren.”  

Over de Dierenbescherming

 In 1864 werd de Dierenbescherming opgericht onder de naam ‘De ’s-Gravenhaagsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren’. Het is de oudste en grootste Nederlandse instelling die zich inzet voor dierenwelzijn. De vereniging redt dieren in nood met behulp van dierenambulances, dierenopvangcentra, inspecteurs en veel vrijwilligers. Ook begeleidt de Dierenbescherming aan de hand van diverse projecten de relatie tussen mens en dier en lobbyt zij in Den Haag om dierenwelzijn vast te leggen in de wet. 

Zelf succesvol aan de slag met fondsenwerving
Fondswervingonline is het snelstgroeiende platform op het gebied van fondsenwerving.
We helpen je bij het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je project, maar willen je ook inspireren en motiveren.
Word ook lid van het snelstgroeiende fondsenwervingsplatform, en ontvang een gratis boek over fondsenwerving of sponsoring.