Subsidies dierenbescherming

Leuk om te zien dat er steeds meer subsidies en fondsen zijn die zich richten op een breed terrein op het gebied van dierenwelzijn. We gaan periodiek aandacht besteden aan een aantal van deze subsidies en fondsen en trappen af met een fonds gericht op bouwstenen voor dierenbescherming.

Bouwstenen voor Dierenbescherming

Dit fonds kent een breed toepassingsgebied en verstrekt subsidies aan mensen en instellingen die zich inzetten voor bescherming van dieren, stimuleren van onderzoek om dierenproeven te vervangen voor andere methoden en ondersteunen van initiatieven die op vernieuwende wijze het welzijn van dieren bevorderen en onder de aandacht brengen van het publiek.

Aanvragen

Aanvragen is makkelijk en kan via een online aanvraagformulier.

Verdere procedure

Je ontvangt een bevestiging van ontvangst van de aanvraag. Het bestuur vergadert twee maal per jaar. De afhandeling van de subsidie-aanvraag kan dus enige tijd in beslag nemen. Normaal gesproken ontvang je binnen twee weken na de bestuursvergadering een afwijzing of toekenning.

Meer informatie

Bouwstenen voor Dierenbescherming