Subsidie voor dierenwelzijn, natuurbeheer en monumentenzorg

Tot 1 juli kun je subsidie aanvragen voor kleinschalige projecten op het gebied dierenwelzijn, natuurbeheer en monumentenzorg. De subsidie bedraagt over het algemeen niet meer dan € 6.500 en de projecten dienen in Nederland plaats te vinden. 

Over het fonds

Het fonds richt zich op het bevorderen van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. Het Fonds beoogt daarmee een waardevolle en toenemende bijdrage te leveren aan maatschappelijk gezien belangrijke doelen.

Om je een idee te geven welke projecten mogelijk voor subsidie in aanmerking komen geven we je een kort overzicht van de subsidiemogelijkheden.

Dierenwelzijn
Dierenasielen, dierenambulances, dierenopvangcentra en actiegroepen (indien ze binnen het kader van de wet blijven).

Natuurbehoud
Ontwikkeling natuur en beheer van natuur.

Monumentenzorg
Kerkgebouwen, Molens, kastelen en monumentaal cultureel erfgoed

Werkgebied

In principe alleen Nederland, slechts in uitzonderlijk gevallen buitenland.

Voorwaarden

Projecten moeten betrekking hebben op een van onderstaande activiteiten:

  • Dierenwelzijn
  • Natuurbehoud
  • Monumentenzorg

Bij toekenning van de subsidie worden om een redactioneel artikel of advertentie gevraag in bijvoorbeeld eigen media.

Restricties

Geen subsidie voor educatie, uitgeven van boeken, dissertaties, studiereizen en dergelijke.

Meer informatie

Ga naar de subsidie.