Regelingen

1974 resultaten gevonden

 1. Fondsen, Beurzen

  Beurs voor studenten en medewerkers universiteit voor aanvullende studie in Europa

  Subsidie voor studenten en andere medewerkers van de Erasmus Universiteit voor een verblijf in het buitenland om zich verder te bekwamen en hun studie verder aan te vullen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor muzikale, culturele, sportieve en educatieve projecten

  Subsidie voor projecten die zich richten op muzikale, culturele, sportieve en educatieve charitatieve doelen. Per jaar is er ca. 200.000 euro subsidie beschikbaar....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke activiteiten op het gebied van oa. kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie, zorg en welzijn en natuur en milieu

  Subsidie voor maatschappelijke activiteiten op het snijvlak van kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie, gezondheid en zorg en natuur en milieu, bij voorkeur met inzet van vrijwilligers. Je kunt indien je in het werkgebied van het fonds actief bent éën keer per jaar subsidie aanvragen. Per jaar is er ca. 150.000 euro subsidie beschikbaar. ...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers, welzijnsorganisaties en burgerinitiatieven

  Subsidieoproep gericht op het indienen van subsidieaanvragen voor materialen, dagbesteding of evenementen voor projecten die de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid positief beïnvloeden. Aanvragers kunnen zorgaanbieders zijn, maar ook bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers, welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven, etc....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op indologisch gebied

  Subsidies voor publicaties en projecten op indologisch gebied. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan veelbelovende jonge indologen op postdocniveau en zijn er beurzen voor veelbelovende promovendi aan een Nederlandse universiteit voor een bijzonder wetenschappelijk project, buitenlands werkbezoek of andere activiteit. ...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie op maatschappelijk, cultureel, wetenschappelijk en godsdienstig gebied, ook voor Nederlandse Antillen

  Financieel ondersteunen van bijzondere noden en projecten op sociaal, maatschappelijk, cultureel, wetenschappelijk en godsdienstig gebied in Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba. Aanvragers kunnen privé personen en rechtspersonen zijn....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projcten gericht op het welbevinden van kinderen/jongeren

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op het welbevinden van kinderen/jongeren of het ondersteunen van instellingen die direct of indirect dit zelfde doel ondersteunen. Het kan gaan om nationale en internationale projecten....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie tienermoeders

  Financieel ondersteunen van vrouwen tot 23 jaar die onbedoeld zwanger zijn geraakt. De ondersteuning bestaat uit tijdelijke financiële en praktische ondersteuning. De maximale bijdrage is € 750....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie betere zorg kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op een betere zorg voor kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen in Nederland. Het moet hierbij gaan om projecten die niet vanuit de normale middelen van het ziekenhuis of de gezondheidszorg gefinancierd kunnen worden. ...

 10. Subsidies, Fondsen

  Sociaal noodfonds voor mensen in Groningen en Drenthe

  Noodfonds voor inwoners van Groningen en Drenthe met financiële problemen die niet meer terecht kunnen bij de normale overheidsregelingen zoals de (bijzondere) bijstand. Ook organisaties die actief zijn op maatschappelijk terrein zoals gehandicaptenwerk of sociaal vrijwilligerswerk een beroep doen op het fonds, wanneer er een activiteit voor sociaal zwakkeren wordt opgezet. De bijdrage varieert...

Pagina's