Regelingen

2129 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen in Afrika of Zuid Azië

  Subsidie voor een briljant idee of een bewezen oplossing om de toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen in Afrika of Zuid Azië te verbeteren. De verstrekker is hierbij met name geïnteresseerd in oplossingen op het gebied van schoon drinkwater en sanitaire uitdagingen die een verandering teweeg brengen op het gebied van drinkwater, sanitatie of geïntegreerd beheer van waterbronnen die...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die projecten die mensenrechten, internetvrijheid en open samenlevingen bevorderen

  Financiële ondersteuning van technologen en activisten bij het tot leven brengen van ideeën die inclusieve en veilige toegang tot wereldwijde communicatienetwerken bevorderen, censuur en bewaking tegengaan en digitale veiligheidsrisico's voor internetvrijheid verminderen, met name voor risicogebruikers, journalisten, mensenrechtenactivisten, activisten van maatschappelijke organisaties en...

 3. Subsidies

  Subsidie initiatieven duurzaamheid

  Subsidie voor vereniging, coöperatie of stichting die tot statutair doel heeft om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren en activiteiten ondernemen die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers. De subsidie bedraagt 100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,- per aanvraag....

 4. Subsidies

  Susbidie ondernemingen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties voor het beschikbaar stellen van stageplaatsen

  Subsidie voor ondernemingen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties om stageplaatsen beschikbaar te stellen voor studenten tijdens de coronacrisis en de herstelfase daarna. De subsidie is mede afhankelijk van het totaal aantal uren van de stage, maar bedraagt maximaal € 1500 voor een stage van meer dan 400 uren. Het subsidieplafond bedraagt € 370.000. Je kunt de subsidie online...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor psychisch kwetsbare jongeren

  Subsidie voor projecten gericht op het vergroten van de kansen voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen van 16-35 jaar. In deze subsidieronde kunnen aanvragen worden gedaan rondom de vier programmalijnen, maar geef men voorrang aan projecten die specifiek ingaan op werk, gezinsleven en sociale relaties. Daarnaast zullen projectvoorstellen die specifiek gaan over jonge statushouders en...

 6. Subsidies

  Subsidie winkels

  Subsidie om winkelgebieden toekomstbestendiger te maken en aantrekkelijker voor het winkelend publiek. De subsidie is interessant voor detailhandelszaken in een winkelgebied, belangen- of brancheorganisaties, gemeenten en samenwerkingsverbanden binnen een winkelgebied, zoals bijvoorbeeld een winkeliersvereniging in een winkelgebied. De subsidie bedraagt per winkelgebied 50% van de subsidiabele...

 7. Subsidies

  Subsidie sociale woningbouw

  Subsidie ter stimulering van de bouw van zelfstanige sociale huurwoningen met een permanent karakter in de regio Haaglanden. Een belangrijke voorwaarde is dat de te bouwen sociale huurwoningen minimaal 20 jaar na realisatie voor het huursegment van sociale huurwoningen behouden blijven. De subsidie bedraagt € 7.500 per te realiseren sociale huurwoning tot een maximum per aanvrager van € 900.000...

 8. Subsidies

  Subsidie versnellen woningbouw

  Subsidie voor het inhuren van externe capaciteit en expertise om de woningbouw te versnellen. De aanvraag moet betrekking hebben op de bouw van minimaal 25 nieuw te bouwen woningen. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000. Voor een aantal gemeenten bedraagt de subsidie maximaal € 150.000. ...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor (jonge) kunstenaars

  Financieel ondersteunen van kunstenaars, het interesseren van een zo breed mogelijk publiek voor de kunst, alsmede het mogelijk maken en ondersteunen van exposities. In alle gevallen richt zich men o.a. op jongeren, maar beperkt zich niet alleen tot jongeren....

 10. Subsidies

  Subsidie voor dorpshuizen en buurthuizen

  Subsidie voor dorps- en buurthuizen voor het nemen van maatregelen die verspreiding van het coronavirus binnen het dorps- of buurthuis of tijdens de activiteiten voorkomen alsmede voor het organiseren van activiteiten die de gevolgen van de coronacrisis beperken, dan wel dragelijker maken voor inwoners. De subsidie bedraagt maximaal € 1250 per dorps- of buurthuis, en zal worden verdeeld op...

Pagina's