Regelingen

1986 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor vrijwilligersorganisaties voor projecten waar men normaalgesproken geen tijd voor heeft

  Subsidie voor projecten waar je als organisatie al mee aan de slag had willen gaan maar die steeds net buiten de aanvraagmogelijkheden vielen. Of waar je als organisatie gewoon de mankracht niet voor hebt. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro en kan online worden aangevraagd....

 2. Subsidies

  Subsidie weerbaarheid jong en oud, gezonde voeding en sociale netwerken

  Subsidie voor activiteiten die de weerbaarheid van jong en oud bevorderen, competenties bieden om met de uitdagingen van het leven om te gaan en gezond leven bevorderen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld projecten gericht op gezonde voeding, actief zijn en blijven versterken van sociale netwerken en ontmoeting van diverse doelgroepen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. ...

 3. Subsidies

  Subsidie voor projecten op het gebied van diversiteit, inclusie, tolerantie en begrip

  Subsidie voor voor projecten gericht op diversiteit, inclusie, tolerantie en begrip. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. Wanneer de activiteit of het project van aanvrager een zeer belangrijke bijdrage levert aan de participatie van burgers hoeft de aanvrager niet statutair en feitelijk gevestigd te zijn in desbetreffende stad. De subsidie kan online worden aangevraagd....

 4. Subsidies

  Subsidie voor projecten gericht op bedreigde plant- en diersoorten

  Subsidie voor projecten gericht op bedreigde plant- en diersoorten, het opstellen van een soortenmanagementplan en het bestrijden of beheersen van invasieve exoten dan wel herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van rechtspersonen en natuurlijke personen. De subsidie...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten die het verschil maken en bijdragen aan een betere wereld

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die bijdragen aan een betere wereld, het verschil maken en impact hebben. De subsidie bedraagt maximaal 5000 euro per aanvraag. Het bestuur vergadert drie keer per jaar....

 6. Subsidie voor projecten gericht op kinderen en jongeren in een sociaaleconomische achterstand

  Financiële ondersteuning van organisaties die de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een sociaaleconomische achterstand stimuleren. Organisaties die financiering ontvangen van het fonds worden in de regel gedurende meerdere jaren ondersteund. Per jaar is er ca. 640.000 euro beschikbaar, waarvan nog ca. 58.000 euro vrij besteedbaar is aan nieuwe projectaanvragen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor humanitaire projecten, welzijn, charitatieve hulpverlening en muziek- en zangverenigingen

  Financiële ondersteuning van humanitaire projecten in ontwikkelingslanden, projecten in Noord-Holland gericht op het verbeteren van het welzijn en charitatieve hulpverlening en project subsidies voor muziek- en zangverenigingen in Noord-Holland. Per jaar is er ca. 1.500.000 euro beschikbaar....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie arbeidsparticipatie nieuwkomers

  Subsidie gericht op het duurzaam stimuleren van arbeidsparticipatie van nieuwkomers met een verblijfsvergunning, om deze toe te leiden naar een concrete baan of werkervaringplek. Het kan hierbij ook gaan om een voorschakeltraject om naar een nieuwe baan toe te werken, zoals stages, opleidingen of vrijwilligerswerk. Er is geen maximaal bedrag dat je kunt aanvragen, wel is er een richtlijn, deze...

 9. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor het volgen van een opleiding om zich te bekwamen voor een beroep in de textiele werkvormen of de restauratie van antieke voorwerpen

  Financiële ondersteuning van mensen met een Nederlandse nationaliteit die zich minstens op HBO-niveau een opleiding wil volgen voor mode en restauratietechnieken....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kansarme kinderen en jongeren in Amsterdam en omgeving

  Financiële ondersteuning van organisaties en personen gericht op kansarme kinderen en jongeren in Amsterdam en omgeving tot een leeftijd van 25 jaar, die in hun ontwikkeling door sociale of fysieke omstandigheden worden belemmerd of in een achterstandssituatie verkeren. Het afgelopen jaar is er ca. 10.000 euro aan subsidie verstrekt....

Pagina's