Regelingen

1947 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gerelateerd aan de impact van het koloniale verleden

  Financiële ondersteuning voor projecten die de impact van het Nederlandse koloniale verleden op de hedendaagse maatschappij onderzoeken en onder de aandacht brengen....

 2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek, met name op medisch gebied

  Financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, met name op medisch gebied. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld onderzoek dat nodig is om nieuwe geneesmiddelen en / of andere medische behandelingen te ontwikkelen. Doelstelling is om tot 2024 circa 15 miljoen aan donaties te verstrekken....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunst, cultuur, mens, welzijn, natuur en dier

  Fonds gericht op het financieel ondersteunen van instellingen, organisaties en projecten met een maatschappelijk doel, teneinde deze in staat te stellen een maximale positieve impact te realiseren en hun maatschappelijk rendement te vergroten. Het fonds richt zijn hierbij met name op kunst en cultuur, mens en welzijn en natuur en dier....

 4. Subsidies

  Subsidie voor een laagdrempelig cultureel aanbod

  Subsidie voor een laagdrempelig cultureel aanbod, om zoveel mogelijk mensen de te geven actief en passief deel te nemen aan culturele activiteiten. Het subsidieplafond bedraagt 20.000 euro....

 5. Subsidies

  Subsidie voor culturele vernieuwing

  Subsidie om een divers en vernieuwend cultureel klimaat te realiseren. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld gaan om verassende samenwerkingen met andere sectoren of activiteiten die een cross-over bevatten van beeldende kunst, nieuwe media en/of design met een andere discipline, zodat deze zichtbaar bijdraagt aan (een) nieuwe verbinding(en) tussen disciplines, zoals dans, literatuur, muziek. ...

 6. Subsidies

  Subsidie voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur

  Langlopende subsidieregeling voor cultuur en erfgoed en cultuur en maatschappij. Je kunt o.a. subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van cultuur en erfgoed, en cultuur en maatschappij. Tot deze laatste categorie behoren o.a. de organisatie van festivals en manifestaties, projecten op het gebied van professionele podiumkunsten, projecten op het gebied van beeldende kunst en landschap en...

 7. Subsidies

  Subsidie voor grootschalige sportevenementen

  Subsidie voor de organisatie van grootschalige sportevenementen, waarbij het kan gaan om internationale sportevenementen, topsportevenementen en breedtesportevenementen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000. De subsidie kan verhoogd worden tot maximaal 10.000 euro als het evenement minimaal zes dagen duurt en een een...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die het vreedzaam samenleven en het fysieke en geestelijke welzijn van de mens bevorderen

  Subsidie voor zeer uiteenlopende projecten, o.a. voor projecten op het gebied van cultuur, maatschappij, wetenschap, lenigen van nood en vreedzaam met elkaar leven....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal zwakkeren, mensen en dieren in nood en culturele activiteiten

  Het financieel ondersteunen van sociaal zwakkeren, het verlenen van hulp aan mensen en natuur in noodsituaties ondersteuning van culturele activiteiten....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die de economische zelfstandigheid van kansarme mensen bevorderen

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kansarme mensen, zodat zij economisch onafhankelijk worden door zelf voldoende inkomen te realiseren om een bestaan op te bouwen. Je aanvraag moet groter dan 10.000 euro zijn....

Pagina's