Regelingen

1947 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke participatie

  Subsidie voor initiatieven van organisaties zonder winstoogmerk op het vlak van maatschappelijke participatie en informele zorg....

 2. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning van algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder kerkelijke instellingen, missie en zending

  Financiële ondersteuning van algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder het ondersteunen van kerkelijke instellingen, missie en zending, maar ook minder bedeelden, kunstenaars, onderzoekers en wetenschappers en de instandhouding en onderhoud van monumentale gebouwen....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie

  Subsidie voor projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Op jaarbasis is ...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sportverenigingen en goede doelen, regio Noord-Holland

  Financieel ondersteunen van sportverenigingen en goede doelen in Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnewoude, Heemstede, Haarlemmermeer, Diemen, Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse en Aalsmeer. Per jaar is hier € 50.000 voor beschikbaar. Het fonds neemt nooit meer dan 50% van de kosten voor haar rekening. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 5. Subsidies

  Subsidie product- en meubelontwerpers

  Subsidie voor product- en meubelontwerpers om zich te kunnen presenteren op een internationale designbeurs in Milaan. Het is mogelijk om voor een individuele presentatie aan te vragen, maar de voorkeur gaat uit naar groepspresentaties. Er is 75.000 euro subsidie beschikbaar....

 6. Fondsen, Beurzen

  Beurs voor ontwikkeling en uitvoering toneelstuk

  Beurs voor schrijvers van toneelstukken voor het schrijven van een nieuw toneelstuk en de uitvoering en de productie van de toneelvoorstelling. Het onderwerp van de voorstelling moet relevant zijn en brede en mogelijk nieuwe publieksgroepen aanspreken. In totaal is er 35.000 euro beschikbaar....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor educatieve projecten voor kinderen

  Financiële ondersteuning voor educatieve projecten voor kinderen in de provincie Groningen op het gebied van met name cultuur en natuur. Een eventuele subsidieaanvraag kun je online aanvragen bij het fonds....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kennisoverdracht op het gebied van anaerobe technologie en (verbeterde) sanitatie

  Financieel ondersteunen van projecten die gericht zijn op het bevorderen van kennisoverdracht op het inhoudelijke terrein van anaerobe technologie en (verbeterde) sanitatie. De subsidie is maximaal 10.000 euro per project....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, educatieve en sociale projecten, regio Sneek, IJlst en Wymbritseradiel

  Financieel ondersteunen van culturele, sociale, educatieve, charitatieve en andere activiteiten van ideële aard in Sneek, IJlst en directe omgeving , alsmede het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking, alles in de ruimste zin van het woord....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van kinderen

  Financiële ondersteuning van instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren....

Pagina's