Regelingen

2064 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor verbeteren leefbaarheid in wijk, dorp of stad

  Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland, maar ook bijvoorbeeld projecten gericht op kansen voor burgers, sociale innovatie, cultuur, duurzame dorpen, cultuurhistorie en landschap. Subsidie tot maximaal € 75.000 per aanvraag voor grote maatschappelijke initiatieven. Bevat een video met een toelichting over de aanvraagprocedure....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten op sociaal en educatief gebied

  Financieel ondersteunen van projecten op sociaal en educatief gebied alsmede het ondersteunen van organisaties en instellingen op sociaal en educatief gebied....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor journalistieke projecten over het tropisch regenwoud

  Internationale subsidie voor journalisten voor journalistieke projecten over het tropisch regenwoud, gericht op Amerikaanse of Europese nieuwsmedia. Deze journalistieke projecten kunnen o.a. betrekking hebben op de rol van tropische bossen op het klimaat, de gevolgen voor de levensomstandigheden als gevolg van de ontbossing, oplossingen om de ontbossing te stoppen, etc. De subsidie staan open...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek en initiatieven ter bevordering van zorg voor, tijdens en na de zwangerschap

  Subsidie voor het organisaties en projecten gericht op het creëren van bewustzijn rondom de impact van zwangerschapscomplicaties en het steunen van wetenschappelijke studies en klinische initiatieven ter bevordering van de zorg voor, tijdens en na de zwangerschap. Het doel is om ca. € 32.000 per jaar beschikbaar te stellen....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ontwikkelingswerk, noodhulp en vluchtelingenhulp

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten om mensen in kansarme regio's naar economische zelfstandigheid te helpen. Daarnaast verstrekt het fonds incidentele nood- en vluchtelingenhulp. Het fonds richt zich primair op Indonesië, India en Afrika. Je kunt de subsidie aanvragen per mail....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor (onderzoeks)journalistiek en journalistieke innovatie

  Financieel ondersteunen van projecten die bijdragen aan kritische onafhankelijke media, aan voorlichting en bewustwording en in het geheel aan een sterke democratische rechtstaat. Voorbeelden van activiteiten die het fonds wil steunen zijn o.a. diepgravende (onderzoeks)journalistiek, bewustwordingscampagnes en dialoog, activiteiten gericht op beleidsverandering, journalistieke innovatie en...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor humanitaire en maatschappelijke organisaties

  Financieel ondersteunen van organisaties op godsdienstig, charitatief, sociaal, cultureel en wetenschappelijk terrein. Het fonds verstrekt hoofdzakelijk subsidies aan stichtingen met een wetenschappelijk, cultureel of algemeen doel en heeft besloten om van het beschikbare budget een groter bedrag aan humanitair/ maatschappelijke organisaties ter beschikking te stellen. Het afgelopen jaar is €...

 8. Subsidies, Fondsen

  Tijdelijke subsidie podiumkunst

  Subsidie voor kleinschalige live uitvoeringen waarbij publiek aanwezig is. De subsidie kan worden aangevraagd door individuen, zoals regisseurs, acteurs, dansers en theaterauteurs, maar ook door groepen, ensembles, muziekbands, etc. Belangrijk is dat deze uitvoeringen passen binnen de geldende beperkende maatregelen vanwege het Covid19-virus en waarbij de veiligheid van zowel uitvoerenden als...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie vernieuwing zorg

  Subsidie voor vernieuwende projecten in de zorg die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. Bij voorkeur gaat het hierbij om projecten die zich richten op beweging, voeding of de juiste zorg op de juiste plaats. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en het ingevulde aanvraagformulier vervolgens...

 10. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke activiteiten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke organisaties en projecten. De subsidie per aanvraag bedraagt gemiddeld € 88.000. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

Pagina's