Regelingen

2155 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoek seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren

  Subsidie voor onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, alsook voor implementatie van onderzoeksresultaten op dit terrein. Interessant is dat de subsidie niet alleen interessant is voor onderzoeksinstellingen, maar ook voor bijvoorbeeld voor gezondheidsinstellingen of een samenwerkingsverband van experts. De onderzoekssetting kan variëren van gezin tot school, van ...

 2. Subsidies

  Subsidie onderzoek hogescholen, onderzoeksinstellingen en MKB

  Subsidie voor het uitvoeren van onderzoek door netwerken van hogescholen, andere kennisinstellingen en mkb-bedrijven, gestuurd vanuit de vraag vanuit het MKB. Uitgangspunt is kennisontwikkeling en het toepassen van deze kennis. Je kunt maximaal € 300.000 subsidie aanvragen. De looptijd van het project is maximaal 24 maanden. Je kunt de subsidie niet buiten die periode gebruiken. De subsidie...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van urologie in ontwikkelingslanden

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten, waaronder Nederlandse urologen, die zich richten op het bieden van urologische zorg in minder ontwikkelde (tropische) landen, waar patiënten verstoken zijn van een goede, toegankelijke en adequate urologische zorg. Projecten kunnen betrekking hebben op het overdragen van kennis, maar ook op het veilig en duurzaam doen introduceren van...

 4. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die die zich richten op een menslievend of liefdadig doel. Je zou dit kunnen vertalen naar maatschappelijke organisaties en projecten. Bij voorkeur gaat het om organisaties of instellingen die van overheidswege, door landelijke of wereldwijde subsidies, niet of beperkt gesteund worden. Maar er kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, culturele projecten en ontwerpers

  Subsidie voor beeldend kunstenaars, ontwerpers en vormgevers en culturele instellingen. De totale kosten van het project mogen niet meer dan 50.000 euro bedragen. Je kunt de susbidie online aanvragen. Wel moet je er rekening mee houden dat de benadeling van je subsidieaanvraag enige tijd in beslag kan nemen....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor natuurbescherming

  Financieel ondersteunen van organisaties die succesvol en efficiënt werk leven en actief zijn op het gebied van natuurbehoud, om zo een bijdrage te leveren aan natuurbeschermingsprojecten over de hele wereld. Het verstrekkende fonds richt zich hierbij o.a. op het ondersteunen van projecten die door omvang en naamsbekendheid soms moeite hebben om grote financiële sponsoren aan zich te binden. Je...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor virtuele evenementen techniek en programmeren voor jongeren

  Subsidie voor de organisatie van virtuele evenementen die draaien om het thema technologie, codering en programmeren, met als doelgroep kinderen en jongeren tussen 8 en 24 jaar, zodat kinderen en jongeren worden aangemoedigd om de digitale vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben in de wereld van vandaag. De subsidie kan worden aangevraagd in een groot aantal landen, waaronder Nederland....

 8. Subsidies

  Subsidie detailhandel

  Subsidie voor activiteiten die leiden tot het in stand houden en verhogen van de kwaliteit van winkel- en centrumgebieden. Hierbij kun je denken aan o.a. het oprichten of ontwikkelen van een ondernemersverenging en planvormingsprojecten die betrekking hebben op o.a. het compacter maken of het saneren van een winkelgebied. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. winkeliers- en...

 9. Subsidies

  Subsidie voor exploitanten van kleine theaters en podiums

  Subsidie voor exploitanten van kleine theaters en podia die in de periode van 21 maart 2020 tot en met 31 december 2020 inkomsten hebben gederfd door Covid 19 en de daarmee samenhangende RIVM-maatregelen. De subsidie is afhankelijk van het aantal zitplaatsen en het aantal voorstellingen maar bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 10. Subsidies

  Subsidie voor bestrijding en beheersing van invasieve exoten

  Subsidie voor projecten gericht op de bestrijding en beheersing van invasieve exoten en herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten, het opstellen van een gebiedsplan voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten en het betrekken van burgers bij de bestrijding en beheersing van invasieve exoten. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor veldonderzoek...

Pagina's