Regelingen

2001 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie circulaire economie

  Subsidie voor activiteiten om producten, processen, diensten of businessmodellen circulair te ontwerpen, produceren of organiseren. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband bestaande uit tenminste drie en ten hoogste zes MKB-ondernemers.  De subsidie voor een MKB-ondernemer bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten van de ondernemer met een maximum van € 20.000....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers

  Subsidie voor oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers, en organisaties en projecten die zich richten op oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffer....

 3. Subsidies

  Subsidie aanpassing aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan

  Subsidie voor onderzoekskosten die noodzakelijk zijn om te komen tot een uitvoeringsproject klimaatadaptatie. Onder klimaatadaptie verstaan we het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. De subsidie...

 4. Sponsoring

  Sponsoring in regio Rotterdam, Zoetermeer en omstreken

  Sponsoring van organisaties die gevestigd en actief zijn in de regio Rotterdam, Zoetermeer en omstreken. De gesponsorde organisatie of activiteit moet een zekere communicatieve waarde hebben, en een positieve bijdrage leveren aan het imago en de naamsbekendheid van de sponsor. De sponsoring kan bestaan uit een financiële sponsoring met tegenprestatie, maar ook bijvoorbeeld uit de afname van een...

 5. Subsidies

  Subsidie aanleg natuurvriendelijke oevers

  Subsidie voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers, ter verbetering van de waterkwaliteit, de ecologie en de vergroening van de woonomgeving. De maximale bijdrage voor een natuurvriendelijke oever inclusief het aanbrengen dan wel verwijderen van een (onderwater) beschoeiing of een vooroever is € 175 per meter. De maximale bijdrage voor andere natuurvriendelijke oevers is € 100 per meter. ...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie Anbi

  Subsidie voor Anbi instellingen (algemeen nut beogende instellingen) met medische, sociale of culturele doelstellingen. Het fonds geeft hierbij de voorkeur aan kleinschalige projecten waar ook gewerkt wordt met vrijwilligers. Er is een zekere voorkeur voor projecten in ontwikkelingslanden en voor projecten in Nederland. De subsidie bedraagt maximaal. ca. 3.000 euro....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie minderbedeelden

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op minder bedeelden in binnen- en buitenland en het bevorderen van hun welzijn, o.a. door huisvesting en scholing. Projecten kunnen zowel meerjarig zijn en hebben daarmee vaak van een substantieel karakter, of zij kunnen eenmalig zijn en van geringe omvang. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 8. Subsidies

  Subsidie advies zorginnovaties

  Subsidie voor het beter en sneller implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Met de subsidie kan een ervaren adviseur ingehuurd worden die de implementatie en opschaling van de zorginnovatie kan begeleiden en hierover kan adviseren. De subsidie kan worden aangevraagd door zorgaanbieders of door ontwikkelaars van zorginnovaties in samenwerking met een zorgaanbieder. Per aanvraag kan...

 9. Subsidies

  Subsidie rijksmonumenten

  Subsidie voor de restauratie van een rijksmonumenten, en de restauratie van rijksmonumenten in combinatie met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in het rijksmonument. De subsidie voor de restauratie van een rijksmonument bedraagt maximaal 70% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Wanneer de aanvraag betrekking heeft op het uitvoeren van energiebesparende maatregelen...

 10. Subsidies

  Subsidie ontwikkeling talent in de professionele kunsten

  Projectsubsidie voor het ontwikkelen van talent in de professionele kunsten op het gebied van beeldende kunst, design, architectuur, muziek, audiovisuele kunst en film, theater, dans, circus en letteren. De aangevraagde subsidie moet minimaal 80.000 euro bedragen....

Pagina's