Regelingen

2071 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor nieuwe projecten kunst en cultuur

  Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. De subsidie kan aangevraagd door instellingen, organisaties en kunstenaars. Belangrijk is dat het project een aantoonbaar groot bereik heeft in een bepaalde regio. artistiek van hoge kwaliteit is en een onderscheidende en vernieuwend karakter heeft. De...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instandhouding en stimuleren natuurlijke flora

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud in Nederland, waarbij voorrang wordt verleend aan projecten die de instandhouding en stimulering van de natuurlijke flora beogen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld educatieve projecten, onderzoek voor publicaties, natuurontwikkeling, maar ook bijvoorbeeld de opzet van een online platform om maar wat te noemen. De subsidie...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor uiteenlopende initiatieven zoals de milieubeweging, vluchtelingenorganisaties, discriminatie, racisme, sociaal-maatschappelijke kwesties, de homobeweging, ontwikkelingsorganisaties, etc.

  Subsidie voor uiteenlopende initiatieven zoals de milieubeweging, vluchtelingenorganisaties, instanties die zich bezighouden met de bestrijding van discriminatie, racisme of zich inzetten voor andere sociaal-maatschappelijke kwesties, de homobeweging, ontwikkelingsorganisaties, uiteenlopende culturele organisaties etc....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor FSHD onderzoek

  Internationale subsidie voor het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van FSHD (facio-scapulo humerale vorm van spierdystrofie, spierziekte). Het fonds staat open voor aanvragen uit binnen- en buitenland. Er is ca. € 200.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen≥...

 5. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor onderzoek en samenwerking op het gebied van oogheelkunde

  Subsidie om studie, wetenschappelijk onderzoek, internationale relaties en samenwerking in de oogheelkunde te bevorderen. Per jaar is er ca. € 10.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen of per post....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor lokale initiatieven gericht op de leefbaarheid

  Het financieel ondersteunen van lokale initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving direct of indirect verbeteren. Per jaar is er ca. € 41.000 subsidie beschikbaar....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. kunst en cultuur, maatschappelijk welzijn, sport en recreatie en natuur en milieu

  Subsidie voor diverse initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, maatschappelijk welzijn, sport en recreatie en natuur en milieu. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kerken, wetenschap, cultuur en maatschappelijke instellingen

  Financiële ondersteuning van kerkgenootschappen, culturele, maatschappelijke en  wetenschappelijke instellingen. Per jaar is er ca. € 20.000 subsidie beschikbaar, waarbij de ondersteuning vooral gericht is op de kernthema's kerk, cultuur, onderwijs en Indonesië. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 9. Financiering en kredieten, Private equity en Venture Capital

  Financiering van innovatieve en kennisintensieve startende bedrijven in de gezondheidszorg

  Financiering van kennisintensieve startende ondernemingen die een verandering teweegbrengen binnen de gezondheidszorg, bij voorkeur potentiele doorbraakinnovaties die de ideeën fase voorbij zijn en waarbij gewerkt wordt aan een marktpositie. Initiële financieringen bedragen mimimaal € 100.000 en gemiddeld circa € 400.000. ...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten en projecten op het gebied van duurzaamheid

  Financieel ondersteunen van projecten op een breed maatschappelijk terrein met de nadruk op aspecten die een duurzame samenleving bevorderen. Onder algemeen maatschappelijk belang vallen o.a. projecten op sociaal maatschappelijk gebied , alsmede op het gebied van educatie, gezondheid en welzijn, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en vrijetijdsbesteding. Per jaar is er ca. € 49.900...

Pagina's