Regelingen

2079 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kerkeIijke, charitatieve en zich op medisch gebied bewegende (zorg)insteIIingen

  Subsidie voor kerkeIijke, charitatieve en zich op- medisch gebied bewegende (zorg)insteIIingen in Nederland. Omdat er jaarlijks al een aantal instellingen zijn vastgesteld als begunstigde instelling, is het beschikbare subsidiebudget afhankelijk van de situatie. Je kunt het beste eerst per e-mail contact opnemen met het fonds, vóórdat je een definitieve aanvraag doet....

 2. Subsidies

  Subsidie voor organisaties voor optimale ontwikkeling tussen talentontwikkeling, topsport en breedtesport

  Subsidie voor bestaande én nieuw op te richten platforms van de speerpunt-, kern- en kanssporten om zich te ontwikkelen naar zelfstandige en onafhankelijke organisaties waardoor een optimale aansluiting tussen talentontwikkeling, topsport en breedtesport wordt gecreëerd. Voor subsidie komen bestaande- en nieuw op te richten platforms van speerpunt-, kern- en kanssporten in aanmerking. Je kunt...

 3. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jongeren

  Subsidie voor projecten gericht op de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jongeren in Nederland die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. De subsidie variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van o.a. zorg, natuur en milieu, cultuur, ontwikkelingswerk en op kerkelijk gebied

  Subsidie voor personen, organisaties en projecten op zorg, natuur en milieu, cultuur, ontwikkelingswerk en op kerkelijk gebied. Het kan o.a. gaan om structurele hulp door financiële sponsoring van kinderen, ouderen, gehandicapten en gezinnen, financiële hulp bij rampen en incidentele hulp aan levensbeschouwelijke, charitatieve en algemeen nut beogende instellingen. Het gebied van te...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van het leven van kinderen, in binnen en buitenland

  Subsidie voor projecten gericht p het verbeteren van het leven van kinderen tot 15 jaar, in Nederland maar ook in het buitenland. Belangrijke punten bij het beoordelen van projectaanvragen zijn o.a. de mate waarin je met het project toekomstperspectief kan bieden, in hoeverre het project mensen leert zichzelf te helpen, of het project aansluit bij de behoefte en de vraag van de mensen ter...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sportverenigingen en goede doelen, regio Noord-Holland

  Financieel ondersteunen van sportverenigingen en goede doelen in Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnewoude, Heemstede, Haarlemmermeer, Diemen, Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse en Aalsmeer. Per jaar is hier € 50.000 voor beschikbaar. Het fonds neemt nooit meer dan 50% van de kosten voor haar rekening. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele instellingen en projecten

  Financieel ondersteunen van sociaal maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele doelen. Het fonds richt zich hierbij met name op organisaties en projecten die zich richten op vrouwen, meisjes, LBGTQ, gezondheid, wetenschap, rampen, armoedebestrijding, kinderhulp, natuur en milieu, mensenrechten, vluchtelingen en milieu. Ook meerjarige subsidies zijn in bepaalde gevallen mogelijk. Per...

 8. Subsidies, Fondsen

  Bevordering van de Friese taal en cultuur

  Subsidie voor instellingen of organisaties met een non-profit karakter met kleinschalige projecten voor een breed publiek om het Fries te versterken. Mensen kunnen echter ook persoonlijke ondersteuning voor projecten aanvragen. Per jaar is er ca. € 23.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen. Het bestuur van het fonds komt vier keer per jaar bijeen om aanvragen te...

 9. Subsidies

  Subsidie oor sportorganisaties en technologiebedrijven gericht op signaleren discriminatie en racisme

  Subsidie voor het (door)ontwikkelen van bestaande technologie die het mogelijk moet maken om racistische en/of discriminerende uitingen door personen in oa. voetbalstadions beter te signaleren en te registreren, zodat de daders effectiever geïdentificeerd kunnen worden en tot sanctionering kan worden overgegaan. De subsidie kan worden aangevraagd door een consortium van ondernemingen, waarbij...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor stichtingen met maatschappelijke projecten

  Subsidie voor culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en/ of andere algemeen maatschappelijke projecten. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor studie en onderzoek. De subsidie kan worden verstrekt aan instellingen, projecten en personen die gevestigd, respectievelijk gelegen zijn in Nederland of daarbuiten. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

Pagina's