Regelingen

1986 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor werkenden en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van "mens en werk", gericht op de verbetering van de positie van werkenden en werkzoekenden met een afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet kun je de subsidie online aanvragen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor natuurprojecten

  Subsidie voor initiatieven op het gebied van natuur in de provincie Utrecht. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld de aanleg van bijenkasten, tiny forests, inrichten van pluktuinen of insectenweiden of educatieve projecten op het gebied van natuur. Bij het project moeten vrijwilligers betrokken zijn. De subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro. Je kunt één keer per kalenderjaar een aanvraag...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie om de onafhankelijke informatiepositie van mensen te versterken

  Subsidie voor verantwoorde oplossingen die de informatiepositie van individuen in het democratische proces versterken, de regie van de online nieuwsgebruiker versterkt en/of de informatievoorziening van individuen faciliteert. De subsidie bedraagt maximaal 40.000 euro. De subsidie kan online worden aangevraagd....

 4. Subsidies

  Subsidie herdenken en het vieren vrijheid in Friesland

  Subsidie gericht op het herdenken van 75 jaar vrijheid in Friesland. Je kunt subsidie aanvragen voor o.a. tentoonstellingen en exposities, herdenking van historische Friese gebeurtenis, publicaties, educatieve (les)programma's, voorstellingen, theater, toneel, dans, muziek en concerten, film, documentaires, verslagleggingen, gesprekken, interviews op de radio, conferenties en lezingen. De...

 5. Subsidies

  Subsidie toekomstbestendig maken huisartsenpraktijken

  Subsidie voor huisartsen/praktijkhoudende huisartsen voor de bouw- of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk of het laten opstellen van vastgoed- of huisvestingsplan voor de bouw of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk. De subsidie is afhankelijk van de aanvraag, en bedraagt maximaal 50.000 euro. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier....

 6. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie projecten gericht op opleiding en toegang tot kwalitatief onderwijs

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op opleiding, en toegang tot kwalitatief onderwijs, om zo de armoedegrens te doorbreken. Met name gericht op de minder ontwikkelde landen. ...

 7. Subsidies

  Subsidie behoud en onderhoud molens

  Subsidie voor behoud en onderhoud van monumentale molens in Friesland. De subsidie bedraagt 15% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 9.000....

 8. Subsidies

  Subsidie voor restauratie monumenten en herbestemming monumenten

  Subsidie voor het behoud van monumenten, waarbij subsidie kan worden verstrekt voor de restauratie bij herbestemming van een rijksmonument, de restauratie van een rijksmonument of de restauratie van een rijksmonumentale boerderij in agrarisch gebruik. De subsidie bedraagt maximaal 200.000 euro per aanvraag....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie aanpak werkdruk

  Subsidie voor de aanpak van de werkdruk binnen hogescholen door het ontwikkelen van beleid of de inzet van bepaalde instrumenten, met name door de inzet van deskundigen. De regeling probeert hierdoor bij te dragen aan het vergroten van de kennis en expertise op het gebied van werkdruk bij de medezeggenschap. De regeling heeft in eerste instantie een looptijd van een jaar. Het maximaal...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie herdenken en vieren van vrijheid

  Subsidie waarmee een impuls wordt gegeven aan het structureel herdenken en vieren van de vrijheid. Je kunt subsidie aanvragen voor o.a. tentoonstellingen of exposities, publicaties, educatieve (les)programma's, voorstellingen, theater, toneel, dans, muziek en concerten, film, documentaires, etc. De subsidie bedraagt  ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 100.000,-....

Pagina's