Regelingen

1983 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie herdenken tweede wereldoorlog

  In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en er een einde kwam aan tweede wereldoorlog. Om dit te herdenken is er 15 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor activiteiten die gerelateerd zijn aan het herdenken van de tweede wereldoorlog en het belang van de waarden vrijheid en democratie. De subsidie kan worden aangevraagd door musea, maar ook door zogenaamde...

 2. Subsidies

  Subsidie voor gemeenten en culturele instellingen

  Subsidie voor samenwerking tussen culturele instellingen gericht op verrijking van het culturele aanbod, vergroten van het publieksbereik, het bereiken van een meer divers publiek of het delen van kennis en expertise. Gemeenten kunnen bovendien subsidie aanvragen voor het samen opstellen van een cultureel actieplan. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000,-....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoek longziekten

  Subsidie voor een samenwerkingsverband van Nederlandse academische instellingen voor onderzoek op het gebied van het voorkómen van longziekte en longschade”,, “diagnose” en “zorg en behandeling....

 4. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor studie en opleiding van mensen ouder dan dertig jaar

  Financiële ondersteuning voor het volgen van een studie en opleiding. Het fonds is bestemd voor mensen ouder dan dertig jaar, die blijk geven van passie, gedrevenheid en doorzettingsvermogen, maar geen mogelijkheid hebben de studiekosten zelf te betalen. De maximale bijdrage per jaar is € 5.000,-....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

  Financiële ondersteuning van projecten die van belang zijn voor mensen en/of dier. Het gaat hierbij met name om projecten gericht op mensen uit een kansarme omgeving of maatschappelijke werkinstellingen, organisaties die zich bezighouden met gezondheidszorg en welzijn, ouderenzorg, cultureel en kunsthistorisch erfgoed, restauratie van monumenten, dieren, natuur en milieu en kleinere...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van natuurbehoud, natuurontwikkeling en in het bijzonder natuureducatie binnen Nederland

  Het fonds steunt projecten op het terrein van welzijn, leefbaarheid en natuureducatie en natuurbehoud. Het afgelopen jaar is er bijna 35.000 euro subsidie verstrekt. Voor op de natuur gerichte projecten geldt Nederland als werkgebied. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 7. Subsidies

  Subsidie voor abortusklinieken

  Subsidie voor wettelijk erkende abortusklinieken voor het verrichten van een zwangerschapsafbreking met inbegrip van overtijdbehandelingen....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten van maatschappelijk nut in de stad Utrecht en omgeving

  Subsidie voor voor projecten op het gebied van de ouderen- en jongerenzorg, noodhulp en op het gebied van het renoveren en conserveren van woningen en gebouwen met een sociaal-culturele bestemming. ...

 9. Subsidies

  Subsidie voor zorgprofessionals en onderzoekers

  Subsidie voor onderzoekers en zorgprofessionals om voor onderzoek gebruik te maken van bestaande al beschikbare data op het gebied van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De subsidie kan worden aangevraagd vanuit een zorginstelling of onderzoeksinstelling en is interessant voor zorgprofessionals die naast hun werk als professional geïnteresseerd zijn in het doen van...

 10. Subsidies

  Subsidie goede voorbeelden zorg

  Subsidie voor het goed beschrijven van praktijkvoorbeelden van goede zorg op de werkvloer die navolging verdient binnen en buiten de eigen regio of organisatie. Omdat het in de verpleging en verzorging ontbreekt aan goed beschreven voorbeelden richt deze subsidie zich op het adequaat en volledig beschrijven van door verpleegkundigen en verzorgenden ontwikkelde praktijkvoorbeelden. De subsidie...

Pagina's