Regelingen

2039 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten om niet-vegans te stimuleren om veganist te worden

  Subsidie voor natuurlijke personen en non-profit instellingen en grassroots organisaties voor projecten die niet-vegans aanmoedigen om veganist te worden en te blijven. Er is geen maximumsubsidie, maar een typische toekenning is niet meer dan ca. € 1,000. Het fonds is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk maar verwelkomt aanvragen van over de hele wereld. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op de instandhouding van de plantaardige biodiversiteit

  Subsidie voor projecten gericht op de instandhouding van de plantaardige biodiversiteit. Hierbij gaat het met name om bomenaanplant voor de instandhouding van bedreigde rassen, herbebossing van aangetaste ecosystemen en/of agroforestry-praktijken. Een project met zowel meetbare kortetermijneffecten als langetermijneffecten wordt sterk aanbevolen. Projecten kunnen worden uitgevoerd in een groot...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op deelname aan de informatiesamenleving

  Subsidie voor initiatieven en projecten die bijdragen aan het vergroten van participatie in de informatiesamenleving, en die gericht zijn op het opheffen van barrières om mee te kunnen doen aan de samenleving. Uitgangspunt is dat iedereen moet kunnen meedoen aan de informatiesamenleving. Het fonds richt zich nadrukkelijk op not-for-profit initiatieven. Het fonds bepaalt de hoogte van de...

 4. Subsidies

  Subsidie voor projecten gericht op langer zelfstanding wonen van ouderen en cultureel erfgoed

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op cultureel erfgoed, zelfstandig wonen van ouderen, nieuwe bouwmogelijkheden en woonvormen en welzijn verhogende activiteiten. Er kan subsidie worden aangevraagd door niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen die actief zijn binnen de provincie Noord-Holland. Je kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen...

 5. Subsidies

  Subsidie culturele organisaties en culturele talenten om aan hun ontwikkeling te werken: ook aan te vragen door culturele talenten

  Subsidie voor culturele organisaties gericht op talentontwikkeling via het principe van cultureel vermogen, waarbij talenten met ondersteuning van cultureel professionals in een afgebakende periode aan hun ontwikkeling werken en een product ontwikkelen, of waarin (een) nieuwe deelnemersgroep(en) worden betrokken in uitdagende culturele ontmoetingen. De subsidie kan worden aangevraagd door...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het welzijn van mensen in binnen- en buitenland

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het bevorderen van het welzijn van mensen in binnen- en buitenland. Het fonds verstrekt o.a. subsidie aan stichtingen, kerken, scholen en politieke partijen. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op mensen in de marge van de samenleving

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de empowerment van hen die in de marge van de samenleving leven en zo bijdragen aan gelijke kansen. Belangrijk is dat je project holistisch is oog heeft voor verschillenden lagen van empowerment. Er is voor dit jaar ca. € 440.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen per e-mail....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het milieu

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die gericht zijn op de belangen van kinderen en het milieu, waaronder verduurzaming van de planeet. Omdat het fonds werkt met een shortlist is het verstandig je aanvraag uiterlijk eind maart naar het fonds te versturen. Bij eventuele honorering van je aanvraag zal de schenking betrekking hebben op het kalenderjaar daarop....

 9. Fondsen

  Subsidie voor non-profitinstellingen die kwetsbare groepen helpen die getroffen zijn door de Covid-19-pandemie

  Internationale subsidie voor liefdadigheidsinstellingen in het Verenigd Koninkrijk en internationaal die zich sterk richten op het verlichten van sociale achterstand en het helpen van kwetsbare groepen die in het bijzonder zijn getroffen door de Covid-19-pandemie. Aanvragen voor medische apparatuur en de productie of distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen worden ook in overweging...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie instandhouding bedreigde diersoorten

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van natuurbescherming en het behoud van dieren verspreid over de hele wereld. Naast fondsen en materialen stelt het fonds ook kennis en expertise beschikbaar. Per jaar is er ca. € 60.000 subsidie beschikbaar. Het fonds is over de hele wereld actief. Je kunt de subsidie online aanvragen. Het fonds vergadert ca. drie keer per jaar over de...

Pagina's