Regelingen

2073 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het welzijn van dieren

  Financiële ondersteuning voor projecten die zich vooral richten op kinderen en het welzijn van dieren. Ondersteunende organisaties zijn o.a. actief op het gebied van natuurbescherming, dierenbescherming, kinderbescherming, mensen in nood, aids, kinderen en kanker. Per jaar is er ca. € 42.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail of schriftelijk aanvragen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie lokale vervoersprojecten

  Subsidie voor projecten die op basis van vrijwilligerswerk lokaal personenvervoer organiseren in gebieden met geen of weinig openbaar vervoer. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals stichtingen e verenigingen, die deze lokale vervoersprojecten organiseren. Belangrijke uitgangspunten zijn dat het project door de lokale gemeenschap gedragen moet worden,...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke, kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke projecten

  Financiële ondersteuning van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Per jaar is er ca. € 78.745 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstbeoefening en wetenschappelijk onderzoek

  Financiële ondersteuning van kunstbeoefening en van wetenschappelijk onderzoek. Per jaar is er ca. € 65.197 subsidie beschikbaar. Je moet deze subsidie zowel per e-mail als ook schriftelijk aanvragen....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke instellingen, zoals jeugdzorginstellingen, scholen en maatschappelijk werk

  Subsidie voor projecten gericht op jongeren in de leeftijd 0-21 jaar die zonder de bijdrage van het fonds sociaal worden uitgesloten of in een sociaal element raken. De subsidie kan worden aangevraagd door maatschappelijke instellingen zoals jeugdzorginstellingen, scholen en bijvoorbeeld instellingen voor maatschappelijk werk. Per jaar is er ca. € 23.774 subsidie beschikbaar. Je kunt de...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op voeding, gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven

  Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten die zich richten op voeding en de bevordering van gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven. ...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor privé personen en maatschappelijke organisaties, gericht op maatschappelijke, humanitaire en economische hulp

  Individuele hulp en financiële ondersteuning van (maatschappelijke) organisaties die zich met armoedebestrijding bezig houden. Het werkgebied van het fonds richt zich op Nederland, Duitsland, Polen, Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Oekraïne. Je kunt de subsidie het hele jaar door online aanvragen, via de website van de verstrekker....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunst en cultuur, sport, volksgezondheid, armoedebestrijding, architectuur en natuurbehoud

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van maatschappelijk relevante thema's zoals kunst en cultuur, sport, volksgezondheid, armoedebestrijding, architectuur en natuurbehoud. Minimaal 25% van de verstrekte subsidies zal gericht zijn op projecten op het gebied van kunst en cultuur, waaronder architectuur. Het fonds kent een geografische beperking. Per jaar is er ca. € 233. 305...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op welzijn, natuur en wetenschappelijk onderzoek

  Subsidie voor projecten gericht op cultuur, dieren, sport en welzijn in de Benelux, waarbij het fonds met name gericht is op België en Nederland. Interessant is dat ook meerjarige projecten voor ondersteuning in aanmerking komen. Per jaar is er tussen de € 25.900 en € 61.655 subsidie beschikbaar. Het fonds zal maximaal 50% van de financieringsbehoefte van een project dekken. Je kunt de subsidie...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek beheer van natuurterreinen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek in en beheer van natuurterreinen. Het fonds ondersteunt bij voorkeur wetenschappelijke projecten die meerdere jaren duren, maar er moet in ieder geval een duidelijke einddatum zijn geformuleerd. De subsidie bedraagt maximaal € 45.000. Je moet de subsidie aanvragen via een vast format, we hebben een format hiervoor als bijlage toegevoegd....

Pagina's