Subsidie aansluiting beroepsonderwijs

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor projecten die de aansluiting van beroepsonderwijs op de sectoren voedsel, groen en leefomgeving in het bedrijfsleven bevorderen en stimuleren. Per project is maximaal € 100.000,- als bijdrage beschikbaar. 

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen en stimuleren van de aansluiting van beroepsonderwijs op de sectoren in het groene bedrijfsleven, waardoor het vakmanschap in de ruimste zin kan worden afgestemd op ontwikkelingen in en de behoeften van het bedrijfsleven voor de sectoren Voedsel, Groen en Leefomgeving.