Subsidie culturele samenwerking Vlaanderen en Nederland

Subsidies

Subsidie voor projecten met bovenlokaal publieksbereik die leiden tot duurzame verbanden tussen cultuurmakers uit Vlaanderen en één of meerdere van de betrokken Nederlandse grensprovincies. De subsidie bedraagt tussen de 2.500 en 20.000 euro.

Toepassing

Grensverleggers wil projecten aanjagen en ondersteunen met bovenlokaal publieksbereik die bijdragen aan duurzame grensoverschrijdende samenwerking tussen cultuurmakers uit Vlaanderen enerzijds en de Nederlandse grensprovincies Zeeland, Noord-Brabant en/of Limburg anderzijds.