Subsidie erkenning Indisch en Moluks Nederland

Subsidies
Subsidie voor activiteiten van non-profit instellingen die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland. De subsidie bedraagt maximaal € 75.000 voor een periode van maximaal drie jaar.

Toepassing

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland. Een subsidie wordt maximaal voor een periode van drie jaar verleend.

Projecten en activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. De Indische en Molukse gemeenschap bepaalt zelf wat daarvoor nodig is. Niet de overheid beslist wat nodig is voor erkenning, maar de gemeenschap zelf.

De Indische en Molukse gemeenschap heeft de inhoudelijke onderdelen benoemd die centraal staan in de collectieve erkenning:

 • Scholing en educatie
 • Culturele activiteiten
 • Museale- en kennisfunctie

Voorbeelden zijn het ontwikkelen van lesmateriaal, het opstellen van een tentoonstelling of culturele activiteiten zoals een dansvoorstelling. Ook kan worden gedacht aan de koppeling van een tentoonstelling aan lesmateriaal of het maken van een betere verbinding tussen deelcollecties.

Ook andere initiatieven die aansluiten bij de inhoudelijke onderdelen kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Voorwaarden

 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk die zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien deze in overeenstemming is met de de-minimisverordening.

Restricties

Geen subsidie wordt verstrekt voor:

 • Activiteiten die zich richten op herdenking of contextgebonden zorg, of huisvestingslasten van de Sophiahof in Den Haag
 • Projecten die intern gericht zijn en alleen de organisatie van de aanvrager bereiken
 • De vervaardiging van omroepprogramma’s

Subsidie

Het subsidieplafond bedraagt voor de jaren 2018 tot en met 2021 € 500.000 per jaar en voor het subsidiejaar 2022 € 333.000.

De subsidie per aanvrager bedraagt ten hoogste € 25.000 per jaar, met een maximum van € 75.000 over een periode van drie jaren.

Aanvragen

Aanvragen via het aanvraagformulier (zie bijlagen). 
Het aanvraagformulier vervolgens met bijlagen mailen naar: cewin@minvws.nl

Meesturen

 • Aanvraagformulier
 • Toelichting bij het aanvraagformulier
 • Bijlage
 • Verklaring de-minimissteun