Subsidie Klimaatbestendig bouwen met gemeenten Provincie Overijssel

Subsidies

Het doel van de subsidie is dat gemeenten de kans krijgen een klimaatbestendige leefomgeving te realiseren. Projecten die een bijdrage leveren aan de beperking van de volgende effecten kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

  • Droogte/watertekort
  • Hittestress
  • Waterkwaliteit/ ecologisch functioneren en ruimtelijke kwaliteit
  • Wateroverlast/waterveiligheid

Voorwaarden

Aan de volgende voorwaarden dient te worden voldaan: