Subsidie minderbedeelden

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op minder bedeelden in binnen- en buitenland en het bevorderen van hun welzijn, o.a. door huisvesting en scholing. Projecten kunnen zowel meerjarig zijn en hebben daarmee vaak van een substantieel karakter, of zij kunnen eenmalig zijn en van geringe omvang. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en projecten die als doel hebben om ondersteuning te bieden aan minder bedeelden in en buiten Nederland, en hun maatschappelijke ontwikkeling te bevorderen door onder andere bijscholing en huisvesting ter beschikking te stellen. 

Daarnaast kunnen door het fonds andere activiteiten worden gesteund, ook buiten Nederland, voor zover het gaat om algemeen nuttige activiteiten.

Projecten kunnen zowel meerjarig zijn en hebben daarmee vaak van een substantieel karakter, of zij kunnen eenmalig zijn en van geringe omvang. 

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben om minder bedeelden in binnen- of buitenland, conform bovenstaande.

Aanvragen

Schriftelijk.