Subsidie voor gezondheidszorg, sporten en bewegen en onderwijs

Subsidies

Subsidie gericht op het geven van een positieve impuls aan wonen, werken, bereikbaarheid en burgerkracht. Subsidiabele thema's zijn o.a. kwalitatieve zorg, gezondheid en vitaliteit door sport en bewegen en onderwijskansen. Per project is er maximaal € 75.000 beschikbaar.

Toepassing

De subsidie heeft als doel om een positieve impuls te geven aan wonen, werken, bereikbaarheid en burgerkracht, met name voor inwoners van Drenthe voor wie dat niet vanzelfsprekend is en voor doelgroepen die extra aandacht verdienen.