Subsidie voor Nederlandse onderzoekers die willen samenwerken met Chinese onderzoekers

Subsidies, Beurzen

Subsidie voor gezamenlijk onderzoek door Nederlandse en Chinese onderzoekers, en voor een kort verblijf in China en seminars in China of Nederland. Financiering van  onderzoeksprojecten en reis- en verblijfskosten.