Subsidie voor onderzoek naar werkzame elementen van preventieve interventies

Subsidies

Subsidie voor de coördinatie van een onderzoekconsortium en het uitvoeren van een voorstudie op het gebied van preventie van overgewicht onder jeugd en volwassenen, het terugdringen van problematisch alcoholgebruik en rookvrije generatie. In deze fase worden voorstudies uitgevoerd naar de actuele stand van zaken op het gekozen thema. De voorstudie levert inzichten op over welk onderzoek in de tweede vervolgfase nodig is. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro.