Subsidie voor projecten gericht op inclusieve media

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor vernieuwende projecten die erop gericht zijn dat iedereen in de samenleving gebruik kan maken van media. Het thema van deze oproep is "inclusief". Dat wil zeggen dat je project eraan moet bijdragen dat iedereen door de media wordt gehoord en gezien, dat iedereen bereikt en betrokken wordt en dat je project eraan moet bijdragen dat niemand wordt uitgesloten. Samenvattend kun je stellen dat je project eraan moet bijdragen dat media voor iedereen toegankelijk is en niemand wordt uitgesloten. Belangrijke voorwaarde is dat je als aanvrager een project moet indienen samen met een partner om zo de onderlinge samenwerking te bevorderen. Een ander punt van aandacht is dat je als aanvrager moet zijn aangesloten bij het netwerk van de subsidieverstrekker. Dit is echter geen groot probleem want je kunt je kosteloos online aanmelden voor dit netwerk. Er kan een subsidie aangevraagd worden tussen de € 5000 en € 10.000 euro per initiatief. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten die eraan bijdragen dat iedereen over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

In deze subsidieoproep kun je subsidie aanvragen voor projecten die eraan bijdragen dat iedereen, dus ook de mensen die in de mediasamenleving soms over het hoofd worden gezien, de mensen die moeite hebben om mee te komen – of mensen die de kans daarvoor niet krijgen, bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Bij deze oproep gaat het om praktische voorstellen voor projecten, pilots, onderzoeken en/of experimenten. Denk aan het verkennen van een nieuwe doelgroep, het opzetten van een co-creatiesessie of een training voor het personeel.

Je project kan betrekking hebben op een van de drie onderstaande thema's.

Inclusieve media
De invloed van media op ons leven en onze samenleving is groter dan ooit. Met media vinden we verbinding, maar versterken we ook uitsluiting en polarisatie. Media vormen ons beeld van anderen en van onszelf. Bij een inclusieve samenleving horen daarom inclusieve media, waarmee iedereen op een gelijkwaardige manier wordt betrokken, aangesproken en gerepresenteerd.

Hoe kunnen (sociale) media bijdragen aan een meer inclusieve samenleving? En hoe voorkom je dat mensen worden uitgesloten door media(gebruik)?

Inclusief bereik
Als netwerk werken we aan de missie ‘iedereen mediawijs’. We dromen van een Nederland waar iedereen de voordelen van media kan benutten, de nadelen kan vermijden en zich beschermd weet in een wereld vol media. Om digitale inclusie te bereiken in deze diverse samenleving, moeten we stilstaan bij inclusief bereik.

Hoe bereik je met een initiatief (nieuwe) doelgroepen? En hoe zorg je ervoor dat niemand wordt uitgesloten?

Inclusief ontwerp
We leven in een wereld waarin mediawijsheid geen luxe is, maar een noodzaak om mee te komen in de samenleving. Als we als netwerk mediawijsheid-initiatieven opzetten is het daarom essentieel dat deze zo zijn ontworpen dat niemand wordt uitgesloten. Van co-creatie tot (digitale) toegankelijkheid; maak werk van inclusief ontwerp.

Hoe kun je een initiatief inclusief ontwerpen? Waar moet je dan op letten? En hoe toets je dit?

Subsidie

Er kan een subsidie aangevraagd worden tussen de € 5000 en € 10.000 euro per initiatief.

Voorwaarden

  • Elke organisatie die is aangesloten bij Netwerk Mediawijsheid kan meedoen aan de challenge.
    Nog geen netwerkpartner? Meld je dan eerst aan via het online formulier. Hier zijn geen kosten aan verbonden
  • Het initiatief moet ingediend worden door minstens twee netwerkpartners die beiden zijn aangesloten bij Netwerk Mediawijsheid (of dat alsnog doen)
  • Het initiatief betreft een experiment, onderzoek, project, proces of pilot waarbij iets wordt ontwikkeld, uitgeprobeerd of ontdekt. Daardoor leert de aanvrager én wij als netwerk meer over: ‘All inclusive: hoe doen we dat’
  • Het initiatief betreft een van de centrale thema’s van de MNX: inclusieve media, inclusief bereik en inclusief ontwerp. Deze worden zowel tijdens de MNX op 20 april, als op de website van de MNX toegelicht
  • Minimaal één deelnemer moet bij de MNX aanwezig zijn geweest of kennis genomen hebben van de documentatie op de website
  • Elke winnaar verplicht zich tot het uiterlijk op 3 december 2021 inleveren van een eindrapportage. Dit dient te worden aangeleverd in de vorm van een videoverslag van 5 minuten. Mocht dit nodig zijn dan kan de redactie hierin ondersteunen. In dit verslag wordt weergegeven hoe het geld is gebruikt, tot welke resultaten dat heeft geleid en wat ervan is geleerd
  • Elke gehonoreerde aanvrager zegt toe om indien wij dit vragen, enige tijd (4 uur) te investeren in het lerende netwerk en/of in het bijwonen van minimaal één (online) bijeenkomst met de andere gehonoreerde aanvragers om ervaringen uit te wisselen in sept/okt/nov 2021
  • Er kan niet over een afwijzing worden gecorrespondeerd of bezwaar worden aangetekend. Wel kan gebeld worden met de projectleider en/of programmadirecteur om een mondelinge toelichting te geven.

Aanvragen

Online, via een aanvraagformulier (zie links).