Subsidie voor projecten op het gebied van diversiteit, inclusie, tolerantie en begrip

Subsidies

Subsidie voor voor projecten gericht op diversiteit, inclusie, tolerantie en begrip. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. Wanneer de activiteit of het project van aanvrager een zeer belangrijke bijdrage levert aan de participatie van burgers hoeft de aanvrager niet statutair en feitelijk gevestigd te zijn in desbetreffende stad. De subsidie kan online worden aangevraagd.