Subsidie voor waterbewustzijn en een betere beleving van water

Subsidies

Subsidie voor initiatieven gericht op het genieten van water, waarbij deze initiatieven leiden tot een beter waterbewustzijn bij bewoners. Verdeling van de subsidie zal plaatsvinden in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Per gehonoreerde aanvraag wordt 50% van de werkelijk gemaakte kosten gesubsidieerd, met een maximum van € 10.000 aan subsidie. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier