Subsidie voorkomen ondervoeding

Subsidies, Prijzen
Internationale subsidie voor oplossingen die een einde maken aan ondervoeding bij kinderen jonger dan 5 jaar of het aanpakken van de voedingsbehoeften van adolescente meisjes, ouderen of zwangere en zogende vrouwen. De oplossingen moeten een positieve sociale impact hebben, bijvoorbeeld door werkgelegenheid te scheppen of vaardigheden te ontwikkelen, meetbaar, schaalbaar en financieel levensvatbaar. De winnende oplossing ontvangt $ 50.000 subsidie en 12 maanden mentorschap van een team van professionals.waarmee je kunt werken aan het versnellen van je oplossing op basis van de behoeften van je initiatief of organisatie, zoals: welke strategie kun je het beste volgen, wat zijn de beste praktijken voor gegevensverzameling, monitoring, evaluatie en ontwerp van je oplossing. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor oplossingen die een einde maken aan ondervoeding en gericht zijn op het bereiken, tegen 2025, van de internationaal overeengekomen doelstellingen inzake het voorkomen van ondervoeding bij kinderen jonger dan 5 jaar of het aanpakken van de voedingsbehoeften van adolescente meisjes, oudere personen of zwangere en zogende vrouwen.

De aanvragers moeten aantonen dat zij een impact hebben op ten minste één van de volgende gebieden:

 • Ervoor zorgen dat zwangere en zogende vrouwen de beste voedings- en sanitaire omstandigheden hebben in ondervoede bevolkingsgroepen om het aantal gevallen van stunting in de eerste 1000 dagen, het risico van neonaten met een laag geboortegewicht en ongunstige perinatale resultaten te verminderen
 • Ervoor zorgen dat kinderen jonger dan 5 jaar geen honger lijden en dat zij de juiste voedingsstoffen krijgen om hun mentale en fysieke ontwikkeling te ondersteunen

Werkgebied

Internationaal.

Voorwaarden

 • Focus
  Duidelijk afgestemd op de bovenstaande uitdaging
 • Door jongeren geleid
  Opgericht door een persoon tussen de 18 en 30 jaar
 • Gericht
  Goed gestructureerde tijdshorizon, geïdentificeerde belangrijkste belanghebbenden en begunstigden, en voorgestelde resultaten die redelijk en goed doordacht zijn
 • Marktklaar
  Product/dienst is al op de markt of klaar om op de markt te komen
 • Impactvol
  De projecten moeten een positieve sociale impact hebben, bijvoorbeeld het genereren van werkgelegenheid, of het ontwikkelen van vaardigheden
 • Meetbaar
  Impact van oplossingen moeten adequaat gemeten zijn en/of meetbaar zijn
 • Financieel levensvatbaar
  Projecten moeten in staat zijn om efficiëntie te bereiken en zelfstandig te overleven door de middelen die ze genereren en/of de investeringen en donaties die ze aantrekken
 • Schaalbaar
  Potentieel om even goed of beter te presteren na uitbreiding in reikwijdte of omvang en/of overbrenging naar andere regio's

Subsidie

De winnende oplossing ontvangt:

 • Een subsidie van $ 50.000 dollar
 • 12 maanden mentorschap van een team van professionals.
 • Het mentorschapsteam zal werken aan het versnellen van je oplossing op basis van de behoeften van je initiatief of organisatie, zoals:
  • Bedrijfsstrategie
  • Beste praktijken voor gegevensverzameling
  • Monitoring en evaluatie
  • Productontwerp

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).