Subsidie weerbaarheid jong en oud, gezonde voeding en sociale netwerken

Subsidies
Subsidie voor activiteiten die de weerbaarheid van jong en oud bevorderen, competenties bieden om met de uitdagingen van het leven om te gaan en gezond leven bevorderen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld projecten gericht op gezonde voeding, actief zijn en blijven versterken van sociale netwerken en ontmoeting van diverse doelgroepen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. 

Toepassing

Subsidie voor activiteiten die de weerbaarheid van jong en oud bevorderen, competenties bieden om met de uitdagingen van het leven om te gaan en gezond leven bevorderen. Daar passen bijvoorbeeld ook activiteiten bij gericht op gezonde voeding, versterken van sociale netwerken en ontmoeting van diverse doelgroepen, actief zijn en blijven.

‘Positieve gezondheid’ is het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren en dat elk individu goed kan functioneren in zijn eigen leefomgeving. Iedereen ervaart weleens problemen in zijn leven. Dat kunnen kleine of grote problemen zijn die soms voor korte of langere duur mensen kunnen beperken. Bij positieve gezondheid zetten we vooral in op het voorkomen van problemen doordat mensen het vermogen hebben om er goed mee om te gaan.

Doelgroep

Vrijwilligersorganisaties, of samenwerkingsverbanden van twee of meer organisaties of verenigingen, waarvan minstens één vrijwilligersorganisatie die ook statutair en feitelijk gevestigd is in Maastricht. 

Let op
Wanneer de activiteit of het project van aanvrager een zeer belangrijke bijdrage levert aan de participatie van burgers van de gemeente Maastricht hoeft de aanvrager niet statutair en feitelijk gevestigd te zijn in Maastricht.

Werkgebied

Maastricht.

Voorwaarden

Beoordeling en afweging van aanvragen vindt plaats volgens de volgende criteria:

  • Resultaat
  • Haalbaarheid
  • Samenwerking
  • Proportionaliteit prijs/ projectinhoud, -resultaten

Zie voor een specificatie pagina 2 en 3 van de bijlage.

Subsidie

Maximaal € 10.000  euro per aanvraag. Een aanvrager kan meer aanvragen indienen. Als die voorstellen van elkaar afhankelijk zijn, worden deze als één aanvraag beoordeeld.
Aanvragen hoger dan € 10.000,- euro worden zonder (verdere) inhoudelijke beoordeling, geweigerd.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.