Prijs voor vrouwelijke mensenrechtenverdedigers die bedreigd worden

Fondsen,
Prijzen
Prijs voor moedige vrouwelijke mensenrechtenverdedigers die zich in gevaarlijke contexten inzetten voor de rechten van vrouwen en kinderen. De genomineerde is een vrouwelijke oprichter en/of uitvoerend directeur van een organisatie die zich inzet voor mensenrechtenkwesties, is bewezen effectief in het aanpakken van mensenrechtenkwesties en wordt bedreigd door haar activisme. De prijs bedraagt $ 20.000 en kan naar eigen goeddunken gebruikt worden. Naast de prijs kan de winnares tot $ 5.000 dollar ontvangen om haar professionele ontwikkeling te bevorderen, bijvoorbeeld door het bijwonen van trainingen. Aanmelden kan door een nominatieformulier in te vullen.

Toepassing

Het verlenen van steun in de vorm van een prijs van $ 20.000 voor moedige vrouwelijke mensenrechtenverdedigers die zich in gevaarlijke contexten inzetten voor de rechten van vrouwen en kinderen.
De prijs is een erkenning van individuele prestaties, maar dient ook als baken van hoop voor vrouwen overal die strijden voor mensenrechten.

De prijs erkent buitengewone prestaties, vaak met groot persoonlijk risico, verbetert de mogelijkheid van de ontvanger om in vrijheid te leven en te werken, en beschermt de mogelijkheid van de ontvanger om haar werk voort te zetten, door een nieuw niveau van internationale aandacht te vestigen op haar prestaties en de obstakels waarmee zij wordt geconfronteerd.
Door de prijs wordt de internationale aandacht voor de crisis, de regio of het probleem waarvoor de ontvanger zich inzet, wordt vergroot.

Doelgroep

Vrouwelijke mensenrechtenverdedigers.

Werkgebied

Internationaal.

Voorwaarden

De genomineerde:

 • Is oprichter en/of uitvoerend directeur van een organisatie
 • Wordt bedreigd voor haar activisme
 • Is bewezen effectief in het aanpakken van mensenrechtenkwesties
 • Heeft door haar werk een belangrijke verandering teweeggebracht in haar land, regio of onderwerp

Restricties

Een leider van een politieke partij of een regeringsambtenaar/werknemer komt niet in aanmerking voor de prijs van het fonds.

Subsidie

De prijs van 20.000 dollar kan door de begunstigde naar eigen goeddunken worden gebruikt. Het geld wordt toegekend aan het individu, niet aan de organisatie.
Met de prijs van $ 20.000 die de winnares naar eigen goeddunken kan gebruiken, is de prijs er ook op gericht de winnares te steunen bij het volgen van een opleiding om haar bij haar verdere werkzaamheden te helpen. Daartoe kan de winnares, naast de prijs van 20.000 dollar, tot 5.000 dollar ontvangen om haar professionele ontwikkeling te bevorderen. Dit kan het dekken van haar kosten omvatten om deel te nemen aan trainingen en/of deze bij te wonen in 2022.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Read more?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand