Subsidies en fondsen voor Achterstelling

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie tegengaan van discriminatie, vooroordelen en achterstelling

    Subsidie voor projecten gericht op het tegengaan van allerlei vormen en uitingen van discriminatie, vooroordelen en achterstelling: leeftijd, afkomst, sekse, seksuele voorkeur, religie, functiebeperking en lage sociaal economische status. De subsidie kan worden aangevraagd door een private rechtspersoon, zoals een stichting of vereniging. Het project moet in Nederland plaatsvinden en mag een...