Subsidies en fondsen voor Achterstelling

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor educatieve, maatschappelijke en medische projecten

  Subsidie gericht op het ondersteunen van nationale en internationale instellingen die zich bezighouden met maatschappelijke, educatieve en medische projecten om zo achtergestelde bevolkingsgroepen en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op mensen in de marge van de samenleving

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de empowerment van hen die in de marge van de samenleving leven en zo bijdragen aan gelijke kansen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor het projecten gericht op kansarme kinderen

  Subsidie voor projecten gericht op kansarme kinderen tot 13 jaar. De activiteiten zijn van educatieve, sportieve, culturele dan wel sociale aard. Per jaar is er ca. € 42.660 subsidie beschikbaar. Je...