Subsidies en fondsen voor Achterstelling

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten gericht op mensen in de marge van de samenleving

    Financieel ondersteunen van organisaties en projecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de empowerment van hen die in de marge van de samenleving leven en zo bijdragen aan gelijke kansen. Belangrijk is dat je project holistisch is oog heeft voor verschillenden lagen van empowerment. Er is voor dit jaar ca. € 440.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen per e-mail....