Subsidies en fondsen voor Advies

  1. Subsidies

    Subsidie verbeteren advies over energiebesparing, energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie

    Subsidie voor gemeenten voor het professionaliseren van bestaande informatiepunten gericht op het informeren van bewoners over energiebesparing en energiebesparende maatregelen aan en opwekking van hernieuwbare energie bij bestaande woningen en mogelijkheden om die maatregelen te financieren. De subsidie bedraagt de som van het inwoneraantal op 1 januari 2019 x € 0,50 als subsidiebedrag. Voor...