Subsidies en fondsen voor Afrastering

  • Subsidies

    Subsidie schapen- en geitenhouders

    Subsidie voor schapen- en geitenhouders in een wolvenrisicogebied voor de aanschaf van wolfwerende afrastering gericht op het voorkomen van schade door wolven. De subsidie is afhankelijk van o.a. het...