Subsidies en fondsen voor Afrikaans

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor culturele projecten die bijdragen aan een inclusieve samenleving.

    Subsidie gericht op het ontmoeten en verbinden van mensen van oorspronkelijk Afrikaanse afkomst, met de Nederlandse samenleving én onderling, die bijdragen aan een inclusieve samenleving. De regeling vloeit voort uit een initiatief van de Verenigde Naties die de periode 2015 tot 2024 uit hebben geroepen tot ‘the International Decade for people of African Descent’. ...

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor het bevorderen van de Vlaams-Nederlandse samenwerking, de Nederlandse taal en cultuur

    Financiële ondersteuning voor projecten gericht op het handhaven en ontplooien van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap, bevordering van de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen en het onderhouden van de verbindingen met de verwante taal, het Afrikaans, en met de daarmee verbonden cultuurgemeenschappen. Iedereen met een goed idee kan een aanvraag indienen....