Subsidies en fondsen voor Agrarisch Erfgoed

  • Subsidies

    Subsidie voor herbestemming, restauratie en verduurzaming van monumenten

    Deze subsidieregeling richt zich op de herbestemming, restauratie en verduurzaming van cultureel erfgoed in de provincie Noord-Holland. Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en...