Subsidies en fondsen voor Agrarische sector

  • Subsidies

    Subsidie voor kennisontwikkeling bodem en water

    De subsidie is bedoeld om samenwerkingsverbanden tussen landbouwondernemingen en waterschappen te ondersteunen bij activiteiten gericht op voorlichting, kennisdeling en kennisontwikkeling met...