Subsidies en fondsen voor Agrarische sector

  1. Subsidies

    Subsidieregeling voor jonge landbouwers om te investeren in gebouwen, grond, machines en verplaatsbare installaties

    Subsidieregeling voor jonge landbouwers die jonger zijn dan 41 jaar in het jaar van de eerste aanvraag door een extra bedrag in het betalingsrecht zodat ze kunnen investeren in gebouwen, grond, machines en verplaatsbare installaties....

  2. Subsidies

    Subsidie voor agrariërs en particuliere grondgebruikers die zich inzetten voor de kwaliteit van de natuur en het landschap op het platteland

    Subsidie voor agrariërs en particuliere grondgebruikers die zich actief inzetten voor de kwaliteit van de natuur en het landschap op het platteland....