Subsidies en fondsen voor Agressie

  1. Subsidies

    Subsidie voor veiligheid journalisten

    Subsidie voor organisaties die zich inzetten voor de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en de veiligheid van journalisten voor activiteiten die bijdragen aan de veiligheid van journalisten, in het bijzonder voor de bescherming van journalisten in nood. In totaal is er € 2 miljoen beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen en deze vervolgens naar de...

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor medische, sociale en culturele projecten en organisaties in binnen- en buitenland

    Financiële ondersteuning van medische, sociale en culturele projecten en organisaties in binnen- en buitenland. Daarnaast ondersteuning voor projecten gericht op sociale cohesie en het terugdringen van de agressie in de samenleving....