Subsidies en fondsen voor Agrofood

  • Subsidies

    Subsidie innovatie duurzame landbouw

    Subsidie voor een innovatieprojecten, kennisoverdracht en voorlichting en haalbaarheidsstudies gericht op verduurzaming van de landbouw. De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven uit de...