Subsidies en fondsen voor Agrofood

  1. Subsidies

    Subsidie voor het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten of diensten en het toepassen van nieuwe verdienmodellen, digitale vaardigheden en digitale diensten

    Subsidie om organisaties te ondersteunen bij onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, diensten en processen en het toepassen van nieuwe verdienmodellen, digitale vaardigheden en diensten. Ook is er subsidie mogelijk voor de scholing met betrekking tot het leren en ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot nieuwe technologieën en verdienmodellen en voor de...

  2. Subsidies

    Subsidie innovatie duurzame landbouw

    Subsidie voor een innovatieprojecten, kennisoverdracht en voorlichting en haalbaarheidsstudies gericht op verduurzaming van de landbouw. De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven uit de landbouwsector, door kennisinstellingen zoals universiteiten of onderzoeksinstellingen, agentschappen voor technologieoverdracht en innovatie-intermediairs en samenwerkingsverbanden op dit gebied. De...