Subsidies en fondsen voor Akkerranden

  • Subsidies

    Subsidie landschapsbeheer provincie Overijssel

    Subsidie voor het behoud en beheer van waardevolle en karakteristieke landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen door een georganiseerde groep inwoners en/of ondernemers in een gebied...