Subsidies en fondsen voor Akkerranden

  • Subsidies

    Subsidie behoud en beheer van waardevolle en karakteristieke landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen

    Subsidie voor het behoud en beheer van waardevolle en karakteristieke landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen door door een georganiseerde groep inwoners en/of ondernemers in een gebied...