Subsidies en fondsen voor Ambulance

  • Subsidies,
    Fondsen

    Subsidie zorgverleners i.v.m. leveren zorg COVID-19

    Initiatief van zorgverleners voor zorgverleners, gericht op het financieel ondersteunen van (nabestaanden van) zorgverleners die negatieve financiële gevolgen ervaren van het leveren van COVID-19 zorg...