Subsidies en fondsen voor Anaerobe technologie

  • Subsidies,
    Fondsen,
    Beurzen

    Subsidie voor kennisoverdracht op het gebied van anaerobe technologie en (verbeterde) sanitatie

    Financieel ondersteunen van projecten die gericht zijn op het bevorderen van kennisoverdracht en toepassing van anaerobe technologie en (verbeterde) sanitatie. De subsidie is maximaal 10.000 euro per...