Subsidies en fondsen voor Antiek

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie gericht op kunst en cultuurbezit

    Verstrekt subsidie voor de restauratie van roerende kunstvoorwerpen en antiquiteiten in Nederland, in het bezit van instellingen / rechtspersonen en particulieren. Geen subsidies over overheden en hieraan verbonden organisaties....