Subsidies en fondsen voor Antiek textiel

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie van roerende kunstvoorwerpen en antiquiteiten

  Subsidie voor de restauratie van roerende kunstvoorwerpen en antiquiteiten in Nederland, zoals schilderijen, orgels, beelden, kroonluchters, meubilair, rijtuigen, kunstvoorwerpen en antieke voorwerpen...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Beurzen voor opleidingen in de textiele werkvormen of de restauratie van antieke voorwerpen

  Financiële ondersteuning van mensen met een Nederlandse nationaliteit die minstens op HBO-niveau een opleiding wil volgen voor mode en restauratietechnieken. De beurs bedraagt doorgaans tussen de € 1...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie van antieke of oude roerende zaken, w.o. klokken

  Financiële ondersteuning van de restauratie van antieke of oude roerende zaken in openbaar bezit, met een zekere voorkeur voor klokken (uurwerken). Het gaat hierbij o.a. om subsidies voor de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie van monumenten en voorwerpen en beurzen voor vervolgonderwijs of -onderzoek

  Subsidie voor projecten op het gebied van restauratie van monumenten en voorwerpen van kunst en nijverheid. Daarnaast zijn er beurzen beschikbaar voor talentvolle jonge mensen voor vervolgonderwijs of...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie en tentoonstellen van antiek textiel

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van conservering, restauratie, bestudering en het tentoonstellen van antiek textiel. De subsidie bedraagt over het algemeen tussen de € 2.000...