Subsidies en fondsen voor Antigypsisme

  1. Subsidies

    Subsidie bevordering van gelijkheid en bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie

    Subsidie voor projecten gericht op het voorkomen en bestrijden van onverdraagzaamheid, racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie, met name op grond van ras of etnische afstamming, huidskleur, godsdienst, seksuele geaardheid, genderidentiteit. In totaal is er een budget van € 9.900.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode van de regeling....