Subsidies en fondsen voor Apothekers

 1. Subsidies

  Subsidie voor medische zorg aan onverzekerden

  Subsidie voor zorgaanbieders voor het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan een onverzekerde verzekeringsplichtige, zoals onverzekerde dak- en thuislozen. Je moet de subsidie aanvragen uiterlijk de laatste dag van het kwartaal dat de zorg verleend is. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten cultuurveranderingen en kansrijke initiatieven in de eerste lijn zorg

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op cultuurveranderingen en kansrijke initiatieven in de eerste lijn zorg, om de zorg nu en in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Er zijn drie soorten projecten, met verschillende subsidiebedragen. De subsidie varieert van € 5.000 tot € 100.000, afhankelijk van het soort project. ...

 3. Subsidies, Fondsen

  Financiële bijdrage voor de kosten van stagebegeleiding voor zorginstellingen

  Financiële bijdrage voor de kosten van stagebegeleiding voor zorginstellingen die een stageplaats bieden aan studenten van bepaalde zorgopleidingen. Aanvragen is mogelijk voor instellingen die zorg leveren en stages realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende, sociaalagogische, tandarts- of apothekersassistente opleiding volgen. ...