Subsidies en fondsen voor Aquaculturen

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor bescherming en verbetering van het fysieke en natuurlijke milieu, in het bijzonder de oceanen en zeeën

    Financiële ondersteuning van projecten gericht op het behoud, bescherming en verbetering van het fysieke en natuurlijke milieu, in het bijzonder de oceanen en zeeën....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidieregeling cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, bodem, water, licht en geluid, verduurzaming van de energiehuishouding en aquaculturen

    Subsidie voor projecten op het gebied van vier specifieke themalijnen. Je kunt hierbij subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, bodem, water, licht en geluid, verduurzaming van de energiehuishouding en aquaculturen. De subsidie bedraagt nooit meer dan 90% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 1.000.000 per subsidieaanvraag. Je kunt...