Subsidies en fondsen voor Arbeidsorganisatie

  1. Subsidies

    Subsidie aanpassen bedrijven en onderwijsinstellingen aan gevolgen COVID-19 crisis

    Subsidie voor bedrijven en onderwijsinstellingen gericht op activiteiten die bijdragen aan het herstel van de omzet of vraaguitval als gevolg van de Covid19 crisis of bijdraagt aan het herstel van de negatieve consequenties voor de medewerkers van de aanvrager. De subsidie kan bijvoorbeeld aangevraagd worden voor het inhuren van expertise op het gebied van digitalisering en procesverbeteringen,...