Subsidies en fondsen voor Arbeidsorganisatie

  • Subsidies

    Subsidie voor nieuwe samenwerkingen tussen verschillende domeinen op het gebied van leven lang leren en de versterking van de arbeidsmarktpositie van personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

    Subsidie voor samenwerkingsverbanden van minimaal twee of meer organisaties uit minimaal twee verschillende werkvelden om gezamenlijk tot nieuwe activiteiten of werkwijzen te komen die bijdragen aan...