Subsidies en fondsen voor Arbeidsorganisatie

  1. Subsidies

    Subsidie voor nieuwe samenwerkingen tussen verschillende domeinen op het gebied van leven lang leren en de versterking van de arbeidsmarktpositie van personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

    Subsidie voor samenwerkingsverbanden van minimaal twee of meer organisaties uit minimaal twee verschillende werkvelden om gezamenlijk tot nieuwe activiteiten of werkwijzen te komen die bijdragen aan het Leven Lang Ontwikkelen en/of de versterking van de arbeidsmarktpositie van personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Aanvragende rechtspersonen kunnen bijvoorbeeld actief zijn op...

  2. Subsidies

    Subsidie aanpassen bedrijven en onderwijsinstellingen aan gevolgen COVID-19 crisis

    Subsidie voor bedrijven en onderwijsinstellingen gericht op activiteiten die bijdragen aan het herstel van de omzet of vraaguitval als gevolg van de Covid19 crisis of bijdraagt aan het herstel van de negatieve consequenties voor de medewerkers van de aanvrager. De subsidie kan bijvoorbeeld aangevraagd worden voor het inhuren van expertise op het gebied van digitalisering en procesverbeteringen,...