Subsidies en fondsen voor Archiefonderzoek

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van geschiedenis, genealogie, monumentenzorg en natuurbehoud

  Subsidie voor projecten op het terrein van geschiedenis, met een voorkeur voor genealogie, en op het terrein van monumentenzorg en natuurbehoud. Voorbeelden van ondersteunde projecten zijn o.a...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de geschiedenis van de techniek

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van de geschiedenis van de techniek, in het bijzonder op het terrein van de ontwikkeling van de informatica en de bijbehorende apparatuur...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie behoud en beschikbaarstelling documentair erfgoed

  Het fonds richt zich op behoud en de beschikbaarstelling van documentair erfgoed op het terrein van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Aziatisch-Europese betrekkingen met het doel om de...

 • Fondsen

  Subsidie voor archieven en archiefonderzoek

  Financieel ondersteunen van archiefonderzoek, waarbij voorkeur wordt gegeven aan genealogische projecten, alsmede het openbaar maken van dergelijk onderzoek en het ondersteunen van projecten die de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek en schrijven biografie

  Subsidie voor onderzoek, publicaties en/of het schrijven van een biografie over Nederlandse personen die actief zijn op het gebied van wetenschap (archeologie, rechten, letterkunde) en kunst. De...