Subsidies en fondsen voor Archiefonderzoek

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie behoud en beschikbaarstelling documentair erfgoed

    Het fonds richt zich op behoud en de beschikbaarstelling van documentair erfgoed op het terrein van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Aziatisch-Europese betrekkingen met het doel om de gedeelde geschiedenis veilig te stellen....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor archieven en archiefonderzoek

    Financieel ondersteunen van archiefonderzoek, waarbij voorkeur wordt gegeven aan genealogische projecten, alsmede het openbaar maken van dergelijk onderzoek en het ondersteunen van projecten die de geschiedenis van Nederlands-Indië tot onderwerp hebben....