Subsidies en fondsen voor Armoede (1615

  • Subsidies,
    Fondsen

    Subsidie voor sociaal zwakkeren, mensen en dieren in nood en culturele activiteiten

    Het financieel ondersteunen van sociaal zwakkeren, het verlenen van hulp aan mensen en natuur in noodsituaties ondersteuning van culturele activiteiten. Per jaar is er ca. € 20.000 subsidie...