Subsidies en fondsen voor Artificial intelligence

  1. Subsidies

    Subsidie onderzoek Artificial intelligence

    Subsidie voor het indienen van voorstellen om blinde vlekken in het Artificial Intelligence beleid en de programmaontwikkeling te identificeren om zo creatieve, nieuwe en verreikende benaderingen op het gebied van Artificial Intelligence te verkennen. Alle deelnemers worden uitgenodigd dezelfde vraag te beantwoorden: wat zijn de blinde vlekken op het gebied van Artificial Intelligence die...