Subsidies en fondsen voor Astronoom

  • Subsidies,
    Fondsen

    Subsidie onderzoek astronomen

    Financieel ondersteunen van sterrenkundig onderzoek. Het fonds verstrekt subsidies aan in Nederland werkzame astronomen en promovendi voor deelname aan wereldwijde congressen, workshops, werkbezoeken...