Subsidies en fondsen voor Audiologische centra

  • Subsidies,
    Fondsen

    Subsidie onderwijs en zorg voor doven in ontwikkelingslanden en Nederland

    Financieel ondersteunen van niet subsidiabele kosten ten behoeve van christelijk onderwijs en zorg voor doven en communicatief gehandicapten, waaronder begrepen wetenschappelijk onderzoek...