Subsidies en fondsen voor Auteurs

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor individuele theaterauteurs die een nieuwe theatertekst willen schrijven

    Subsidie voor individuele theaterauteurs die een nieuwe theatertekst willen schrijven. Bij deze subsidie staat het eigen initiatief van de theaterauteur centraal. Het subsidiebedrag zal gebaseerd worden op de lengte van de te schrijven tekst. Aanvullend wordt € 1.500,-- verstrekt voor een publieke presentatie om het stuk onder de aandacht te brengen van producenten, gezelschappen, festival- of...

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor culturele organisaties en samenwerkingsverbanden

    Subsidie voor culturele organisaties en culturele samenwerkingsverbanden om een nieuwe impuls te geven aan het culturele aanbod en om ervoor te zorgen dat de culturele sector ondanks de coronacrisis in ontwikkeling blijft. De subsidie is bestemd voor niet commericiële culturele organisaties en samenwerkingsverbanden die actief zijn in de podiumkunsten, beeldende kunst en letteren en die geen...