Subsidies en fondsen voor Auteurs

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor individuele theaterauteurs die een nieuwe theatertekst willen schrijven

    Subsidie voor individuele theaterauteurs die een nieuwe theatertekst willen schrijven. Bij deze subsidie staat het eigen initiatief van de theaterauteur centraal. Het subsidiebedrag zal gebaseerd worden op de lengte van de te schrijven tekst. Aanvullend wordt € 1.500,-- verstrekt voor een publieke presentatie om het stuk onder de aandacht te brengen van producenten, gezelschappen, festival- of...

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie samenwerking schrijvers en digitale media

    Subsidie voor projecten waarbij auteurs samen met interactieontwerpers, gamemakers of digitale mediamakers een literaire productie ontwikkelen gericht op het digitale domein. Hierbij is het verstrekkende fonds met name geïnteresseerd in co-creaties, waarbij schrijver en ontwerper gelijkwaardige artistieke partners zijn en samen een nieuw werk tot stand brengen. Alle vormen van Nederlandstalige...